WWZ: geen concurrentiebeding in tijdelijke contracten?

0

Op 1 januari 2015 gaat onder andere de Wet Werk en Zekerheid in. Kantonrechter en hoogleraar arbeidsrecht Prof. Mr. Gerrard Boot geeft aan dat dit onduidelijkheden oproept over het concurrentiebeding bij het afsluiten van tijdelijke contracten.

Gerrard Boot: ‘Bij tijdelijke contracten kun je als uitgangspunt geen concurrentiebeding meer afspreken. Daar is een uitzondering op. Als je als werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang hebt, dan mag je een concurrentiebeding wél in een tijdelijk contract opnemen. Dit moet je dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen. Daarbij moet je uitleggen waarom het een zwaarwegend bedrijfsbelang is. De wetgever heeft niet uitgelegd wanneer sprake is van zo’n zwaarwegend bedrijfsbelang.

Ongeldig concurrentiebeding
Omdat dit zo’n nieuwe bepaling is, is er nu nog geen rechtspraak over. Je kunt nu nog niet inschatten of rechters hier straks streng naar zullen kijken of mild over zullen zijn. Dus je loopt als werkgever in ieder geval een risico: je denkt misschien dat iets een zwaarwegend bedrijfsbelang is, maar achteraf beslist de rechter dat dit niet zo is. Dat betekent dus dat als jij als werkgever een tijdelijk contract aangaat met daarin een concurrentiebeding, je een extra risico loopt dat dat concurrentiebeding niet geldig zal blijken te zijn.

Het volledige interview met prof. mr. Gerrard Boot lees je in P&Oactueel 9!

Lees ook: Onduidelijkheid over concurrentiebeding in WWZ

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer