Asscher wil Wet minimumloon (Wml) aanpassen

0

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) is onvoldoende toegesneden op de huidige arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Om onderbetaling tegen te gaan overweegt het kabinet daarom in 2015 de wetgeving verder aan te scherpen.

Dat heeft Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Asscher in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Naast het hoofddoel van de Wml – het stellen van wettelijke normen voor de (minimale) beloning – heeft de Wml volgens de minister tegenwoordig ook het karakter gekregen van een instrument waarmee oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder loonconcurrentie, kan worden tegengegaan. Dit thema is volgens Asscher zeer actueel geworden nu werknemers uit Oost-Europese lidstaten die in 2004 toetraden tot de EU. Het risico van onderbetaling van werknemers uit deze landen en landen die later zijn toegetreden was en is reëel, stelt de minister. De doelstelling van de Wml is volgens Asscher feitelijk uitgebreid met het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden en verdringing. 

Wet aanpak schijnconstructies
Vandaar dat Asscher onlangs al het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) heeft ingediend. Hierin worden maatregelen opgenomen ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wml. Dit zijn de volgende maatregelen:

  • de bedragen op de loonstrook die aan de werknemer dient te worden verstrekt, dienen gespecificeerd te worden, zodat kan worden vastgesteld of verstrekte onkostenvergoedingen een bestanddeel vormen van het wettelijk minimumloon of niet. Dit wordt geregeld in het BW;
  • het wettelijk minimumloon dient giraal betaald te worden;
  • verrekeningen met het wettelijk minimumloon zijn niet toegestaan;
  • de Inspectie SZW krijgt een plicht tot openbaarmaking van toezichtgegevens

Asscher: Wml verder verbreden

Volgens Asscher is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) echter aan verdere ‘verbreding’ toe. De wet die stamt uit 1969 is tot stand gekomen in een tijd waarin de voltijds arbeidsovereenkomst de standaard was. In toenemende mate is er sprake van arbeid op basis van een tijdelijk contract of op oproepbasis en arbeid die in deeltijd wordt verricht. Ook de grens tussen werknemerschap en andere vormen van het verrichten van arbeid (zoals zzp-schap) is in de loop der tijd vervaagd. De Wml is onvoldoende toegesneden op deze ontwikkelingen, schrijft Asscher.

Wettelijk minimumuurloon
Naast aanpassing van de rijkwijdte en meer duidelijkheid over de handhaving van de WML, wil de minister nagaan of het invoeren van een wettelijk minimumuurloon mogelijk is. Door toenemende diversiteit aan arbeidsovereenkomsten is het vaststellen van een dag- week- of maandinkomen namelijk niet in alle gevallen eenvoudig, stelt Asscher. Dit geldt bijvoorbeeld in het geval van nuluren-contracten. Hiervoor zou invoering van een wettelijk minimumuurloon uitkomst kunnen bieden. De vraag daarbij is hoe dit minimumuurloon zich zou moeten verhouden tot de hoogte van het wettelijk minimumloon dat halfjaarlijks wordt vastgesteld.

Onderbetaling
Ook gaat de Inspectie SZW in de handhaving momenteel uit van een uurloon dat is gebaseerd op een 40-urige werkweek, terwijl veel werknemers een werkweek van 36 of 38 uur hebben. Met deze keuze richt de handhaving zich meer op de zwaardere gevallen van onderbetaling. Daarmee wordt feitelijk een beperkte mate van onderbetaling getolereerd, stelt Asscher vast.

Stukloon
Ook werknemers die op stukloonbasis worden betaald, moeten met de tijd die met de arbeid is gemoeid redelijkerwijs het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zegt Asscher, maar onderbetaling kan moeilijk vastgesteld en berekend worden. Vraag is dan ook hoe de handhaafbaarheid van de Wml op dit punt kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het verbinden van extra voorwaarden aan het gebruik van betaling op stukloonbasis.

Asscher stelt daarom dat herziening van de Wml nodig is en streeft ernaar eventuele wetgeving in 2015 in te dienen.


Bron: tweedekamer.nl

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer