Kwalijk effect WAB: payrollers die omkatten naar uitzenden

0

Edwin Schaap (Payper) ziet andere payrollers sinds de komst van de WAB massaal omkatten naar uitzenden. “Het is niet oké dat dit gebeurt. Wij hebben hierdoor klanten weg zien gaan. Dus ik had gehoopt dat de overheid meer zou handhaven, maar door de coronacrisis heeft dat blijkbaar geen prioriteit.”

Payroll na de WAB

Het doemscenario dat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het einde van payroll zou betekenen is niet uitgekomen. Maar de WAB heeft payrollen een stuk onaantrekkelijker gemaakt (zie kader). Terecht werd vooraf al gevreesd voor het waterbedeffect; een verschuiving van payroll naar uitzenden en zzp. De helft van de uitzend- en payrollprofessionals zag daadwerkelijk een verschuiving naar andere flexvormen (zoals zzp), zo bleek dit voorjaar al uit onderzoek van PW. en Flexmarkt.
Niet verwonderlijk dat payrollbedrijven met angst en beven uitkeken naar de komst van de WAB, zoals ook uit dit onderzoek bleek. Alle flex werd duurder (onder meer door de hogere WW-premie), maar vooral payrollers hebben ondervonden dat de WAB een grote financiële impact heeft gehad op hun bedrijf. Slechts een op de vijf payrollers (21%) zegt de hogere kostprijs (door de WAB) volledig te kunnen compenseren door tariefstijgingen, zo blijkt uit diezelfde enquête van PW. en Flexmarkt.

Flexmarkt laat drie flexbedrijven aan het woord over de gevolgen van de WAB voor hun organisatie. In dit eerste deel: Edwin Schaap, ceo van Payper.

 

“Wij zijn – puur door de impact van de WAB – 30 tot 35% van onze omzet kwijtgeraakt. En dat komt niet door de coronacrisis”, zegt Edwin Schaap, ceo van Payper. De WAB heeft flex duurder heeft gemaakt en dat was ook juist de bedoeling van de wet, zo zei minister Koolmees (SZW) vorig jaar. Daar heeft Schaap op zich geen probleem mee. “De WAB verschaft duidelijkheid en is bedoeld om de flexwerker beter te beschermen. Daar ben ik het mee eens. Een flexkracht moet ook een huis kunnen kopen.”

‘Niet omkatten naar uitzenden’

Waar Schaap wel moeite mee heeft is waar VVD-senator Mart van de Ven bij de behandeling van de WAB in de Eerste Kamer in mei 2019 al zijn zorg over uitsprak, namelijk dat door de WAB payrollcontracten worden ‘omgekat’ naar uitzendcontracten. Dat heeft alles te maken met het lichtere uitzendregime (de fasesysthematiek van 5,5 jaar flexcontracten) dat sinds de WAB niet meer voor payrollkrachten geldt. Schaap ziet dit omkatten op grote schaal in de praktijk gebeuren. “Het gros van de payrollers heeft de allocatiefunctie toegevoegd aan het bedrijf om zo (als uitzender) hun payrolllkrachten voortaan als uitzendkrachten te kunnen laten werken.”
In een artikel in het FD van 31 augustus jl. zei Arjan Elbers van Get Noticed dat hij dit jaar opvallend veel aanvragen van payrollers kreeg voor het bouwen van een recruitmentwebsite. Door daar vacatures op te plaats vervullen payrollers (zogenaamd) een allocatieve functie en kunnen zij zich voordoen als uitzenders (om dan hun flexkrachten tegen gunstigere voorwaarden aan te kunnen bieden aan de inlener).

Veel van die payrollers blijven in feite gewoon payroller en begeven zich natuurlijk (arbeidsrechtelijk) op glas ijs, maar zij lijken daar vooralsnog mee weg te komen. Wel benadelen zij met deze praktijk de payrollers die zich wel strikt aan de wet houden, stelt Schaap. “Het is niet oké dat dit gebeurt. Wij hebben hierdoor klanten weg zien gaan. Dus ik had gehoopt dat de overheid meer zou handhaven, maar door de coronacrisis heeft dat blijkbaar geen prioriteit.”

“Wij zijn – puur door de impact van de WAB – 30 tot 35% van onze omzet kwijtgeraakt. En dat komt niet door de coronacrisis”

Bestendig model

Voor Payper is dit het omkatten naar uitzenden geen optie. “Wij willen de payrollwetgeving zuiver toepassen. We hadden ook geen andere keuze. We hebben met z’n allen jarenlang geprofiteerd van de mogelijkheden die de wet ons bood. Nu is de wet aangepast, daar moet je je aan houden.”
Schaap denkt bovendien dat dit op de (middel)lange termijn de beste keus is. “Natuurlijk is er nu de impact van de coronacrisis, maar de ontwikkelingen in de wetgeving rondom flex gaan door. De aanbevelingen van de Commissie Borstlap zullen uiteindelijk worden overgenomen. En dat betekent alleen uitzenden voor ziek en piek en het terugdringen van zzp. Payroll blijft dan als goede optie over om de behoefte aan flex bij bedrijven in te vullen.”
Vandaar ook de strategie van Payper om onder de noemer Het Nieuwe Payroll meer HR-services aan klanten bieden én te staan voor goed werkgeverschap. “Mensen zijn het kapitaal van de onderneming. Wij ontzorgen die ondernemers op het gebied van werkgeverschap en tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de werknemer de zekerheid krijgt die hij verdient.”

Payroll na de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 ingegaan. In de WAB is de payrollovereenkomst wettelijk gedefinieerd als een uitzendovereenkomst, waarbij:

  • de opdrachtovereenkomst tussen de werkgever en de derde (de inlener) niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (geen allocatiefunctie), én
  • de werkgever alleen met toestemming van de derde de werknemer aan een ander ter beschikking mag stellen (exclusiviteit)

Er zijn twee belangrijke concrete gevolgen die gelden voor payrollkrachten sinds invoering van de WAB:

  1. Payrollkrachten hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de inlener in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie.
  2. voor een payrollkracht kan niet meer worden geprofiteerd van het lichte uitzendregime, waaronder de verruimde ketenregeling (maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar) en de optie van een uitzendbeding (78 gewerkte weken).

Over Auteur

Reageer