Onderwerp: Algemeen

Algemeen
Uitzenders en payrollers: impact WAB groter dan gedacht

De impact van de WAB is groter dan verwacht. Een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals ziet het aantal vaste contracten bij hun klanten groeien sinds 1 januari, een verschuiving naar andere flexvormen (zoals zzp) en de bijna de helft van de uitzendprofessionals ziet de flexmarkt krimpen door de WAB.

Algemeen
Meldingsplicht voor buitenlandse tijdelijke arbeidskrachten

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor werkgevers uit andere EU-lidstaten die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. De meldingsplicht geldt voor gedetacheerden, (sommige) zelfstandigen en uitzendbureaus die hun uitzendkrachten in ons land laten werken.

Algemeen
Omzetdaling Adecco, in Nederland meer dan -10%

Adecco heeft een mager jaar achter de rug, met een wereldwijde omzetdaling van -2%. De oorzaak is de lagere economische groei en de minder goed presterende arbeidsmarkten in Europa en Noord-Amerika. De omzetdaling van Adecco Nederland komt opnieuw procentueel gezien in de dubbele cijfers uit.

Algemeen
WePayPeople in Amerikaanse handen

Nederlandse payrolldienstverlener WePayPeople is overgenomen door People2.0, een wereldwijd opererende payroll- en backofficedienstverlener met een hoofdkantoor in Exton (Verenigde Staten).

Algemeen
Uitzendwerk is belangrijk, maar investeer wel in die uitzendkracht

Bijna een op de drie (29%) werkhervatters gaat vanuit de WW als uitzendkracht aan de slag. Maar flexwerk betekent ook werkonzekerheid. Voor laagopgeleide uitzendkrachten is informeel leren op de werkvloer heel belangrijk. Ook uitzendbureaus en opdrachtgevers hebben er zelf veel profijt van als zij hierin investeren.

Algemeen
Geen payrolling meer door Borstlap

Als het aan de Commissie Borstlap ligt, komt er een verbod op payrolling. Er is in hun ogen een ‘wildgroei’ aan soorten van arbeidscontracten en het verbieden van ‘payroll-constructies’ zou dit probleem moeten helpen oplossen.

1 2 3 4 23