Uitzend- en oproepkrachten verdienen minder dan vast personeel

0

Het gemiddelde loon voor werknemers met een flexibel arbeidscontract is bijna de helft lager dan dat voor werknemers met een vast contract. Dat verschil komt vooral door leeftijd en opleidingsniveau. Maar ook met correctie daarvan verdienen uitzendkrachten en oproepkrachten minder dan vaste krachten.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend.

Het CBS baseert zich op gegevens uit 2016. In dat jaar was het gemiddelde uurloon voor flexwerkers 48% lager dan bij werknemers met vast dienstverband. Het gaat bij flexwerk bijvoorbeeld om werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten of werknemers die op oproepbasis werken.

Ongecorrigeerd loonverschil

De fikse kloof in het uurloon is voor een groot deel te verklaren door verschillen in de achtergrond tussen flexwerkers en vast personeel. Zo ligt de gemiddelde leeftijd bij flexibele arbeidskrachten een stuk lager, mede door het grote aandeel bijbaantjes. Daarnaast zijn flexwerkers in vergelijking met vaste medewerkers vaker laag opgeleid.

Gecorrigeerd loonverschil

Toch zijn er ook verschillen in beloning als dit soort achtergrondkenmerken gelijk worden getrokken (gecorrigeerd loonverschil). Een flexwerker verdiende in dat geval gemiddeld 7% minder per uur dan werknemers met een vast contract, zo heeft het CBS becijferd. Als betalingen voor overwerk en incidentele beloningen worden meegerekend, loopt dat verschil zelfs op tot 9%.

Het loonverschil ten opzichte van vaste werknemers varieert aanzienlijk tussen de diverse soorten flexkrachten. Voor oproepkrachten en tijdelijke werknemers zonder vaste uren is het ongecorrigeerde loonverschil groter dan gemiddeld (58%), maar het voor uiteenlopende achtergrondkenmerken gecorrigeerde loonverschil is juist kleiner dan gemiddeld (3%). Bij uitzendkrachten is het andersom: zonder correctie bedraagt het loonverschil 37%, met correctie nog altijd 13%. Bij uitzendkrachten wordt dus een kleiner deel van het loonverschil verklaard door achtergrondkenmerken. Bij uitzendkrachten hebben dus het onderwijsniveau en de leeftijd veel minder invloed op het uurloon dan bij andere flexkrachten.

Zo verdiende een vaste medewerker in 2016 gemiddeld ruim 25 euro per uur (inclusief incidentele beloningen en overwerk), een uitzendkracht 15 euro per uur en een oproep- of invalkracht 10 euro per uur.

Bron: ANP/CBS

Lees ook: ABU en NBBU stemmen cao’s op elkaar af

Over Auteur

Reageer