‘Betrek niet-vakbondsleden bij cao-overleg’

0

Het zou ook voor niet-vakbondsleden mogelijk moeten zijn om mee te onderhandelen bij cao-overleggen. Dat oppert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies. Volgens het overlegorgaan van onder meer werkgevers en vakorganisaties is het belangrijk dat er zo veel mogelijk werknemers bij de cao worden betrokken.

Het advies is een reactie op een adviesaanvraag van toenmalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp. Aanleiding voor de adviesaanvraag waren enkele debatten in de Tweede Kamer over het stelsel van cao’s en algemeen verbindend verklaring.

Individualisering
Nu hebben cao-afspraken nog wel voldoende draagvlak, maar met het oog op de toekomst doen vakbonden en werkgevers er goed aan hier meer aandacht aan te besteden. Tal van ontwikkelingen, zoals individualisering, veranderingen op de arbeidsmarkt en de teruglopende organisatiegraad van het personeel, maken dat er vragen worden gesteld bij de bestaande situatie, constateert de raad.

Zzp’ers
Zo komen er steeds meer zzp’ers bij, die als zelfstandige ondernemers in beginsel niet onder de cao vallen. Daarnaast neemt het aantal buitenlandse werknemers toe, die vaak op buitenlandse arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn in Nederland.

Draagvlak
De arbeidsvoorwaarden van ongeveer 80 procent van de Nederlandse werknemers worden bepaald door een cao. Draagvlak voor deze afspraken is daarmee tegelijkertijd ook draagvlak voor de arbeidsverhoudingen in ons land, aldus de SER.

ANP / SER

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer