Groei vacatures houdt aan

0

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal iets toegenomen; er waren er 4000 meer dan een kwartaal eerder. Hiermee nam het aantal vacatures voor het vierde achtereenvolgende kwartaal toe. In totaal stonden er eind juni 108.000 vacatures open.

Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Meer personeel uitzendbureaus
Vooral handel en zakelijke dienstverlening zorgen voor extra vraag naar arbeid. De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverlening waren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Dynamiek op arbeidsmarkt
In totaal ontstonden in het tweede kwartaal 185.000 nieuwe vacatures, 23.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal vacatures dat werd vervuld, kwam ten opzichte van een jaar geleden 15.000 hoger uit op 177.000 vacatures. Volgens het CBS wijst dit op een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt.

Doorlooptijd werving en selectie
Een stijging van het aantal vacatures leidt echter niet onmiddellijk tot een daling van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het namelijk lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

Stijgende inzet uitzendkrachten
Bovendien neemt de werkgelegenheid per saldo nog altijd af. In het tweede kwartaal waren er 80.000 banen minder dan een jaar eerder. Bijna alle bedrijfstakken kenden banenverlies, maar het verlies was met 35.000 banen het grootst in de zorg. In de bouw waren 21.000 minder banen dan een jaar eerder. Ook in de financiële dienstverlening gingen veel banen verloren.

In de zakelijke dienstverlening waren er 14.000 banen meer dan een jaar eerder, vooral bij de uitzendbureaus. Een stijgende inzet van uitzendkrachten vormt doorgaans de eerste fase in het herstel van de werkgelegenheid. Pas in een latere fase nemen bedrijven zelf weer meer mensen in dienst, aldus het CBS.

ANP

Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer