Inlener toch werkgever?

0

Een werknemer werkt sinds 2007 via een payrollbedrijf. De rechter oordeelt dat de werknemer geen arbeidsovereenkomst met de payroller heeft, maar de payroller moet wel de verplichtingen uit de overeenkomst nakomen.

De situatie

Een IT-specialist sluit in 2007 een ‘contract of employment’ met een payrollbedrijf om via die weg bij ING te gaan werken. Als ING in maart 2013 het uurtarief verlaagt ontstaat tussen de payroller en de werknemer een discussie, onder meer over het uitbetaalde loon. Uiteindelijk vraagt de payroller bij het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden. Die toestemming komt er en de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd tegen 1 november 2013. Het payrollbedrijf laat ING weten dat de werknemer wel voor ING blijft werken, maar via een andere partij. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en stapt naar de rechter.

De vordering
De werknemer vordert in een kort geding onder meer uitbetaling van het oorspronkelijke tarief c.q. loon en betaling van 40 werkuren per week tot het einde van het dienstverband.

Het oordeel
De payroller betwist dat er een arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW) is tussen de partijen, omdat er geen gezagsrelatie is. De rechter bekijkt daarom eerst of er al dan niet sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de payroller. De rechter concludeert dat er geen sprake is van uitoefening van enig gezag door de payroller, en daarmee geen arbeidsovereenkomst. De rechter laat in dat oordeel de volgende aspecten meewegen:

  • De werknemer is feitelijk werkzaam bij ING.
  • De payroller is verder niet betrokken in de arbeidsrelatie tussen ING en de werknemer.
  • De werknemer ontvangt instructies van ING.
  • De payroller houdt geen functioneringsgesprekken met de werknemer.
  • ING maakt de afspraken over werkdagen.

Als er al sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan is dat met ING. Daarbij speelt nog mee dat, zoals in de rechtszaak duidelijk werd, voor de constructie is gekozen omdat ING de ontslagbescherming van de werknemer wilde ontlopen.

Geen arbeidsovereenkomst, toch afspraken nakomen
Ook al bestaat er geen arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer, het payrollbedrijf moet wel de afspraken uit de overeenkomst nakomen, oordeelt de rechter. Het is en blijft een overeenkomst tussen twee partijen. Dat betekent dat de werknemer in principe bij twee partijen nakoming zou kunnen vorderen, mits de rechter in een bodemprocedure tot hetzelfde oordeel komt. En de twee bedrijven kunnen dan verder uitvechten wie uiteindelijk de rekening betaalt.

Gegevens rechtszaak:ECLI:NL:RBAMS:2013:6063, kort geding. Datum uitspraak: 3 september 2013.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer