Kleine daling werkloosheid

0

Na een lichte stijging in februari, is de werkloosheid in maart opnieuw licht gedaald.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag bekend heeft gemaakt.

De werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395.000 personen. Dit komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. In februari lag het aantal werklozen op 400.000 en in januari op 398.000.

In een jaar tijd is het aantal werklozen gestaag afgenomen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal werklozen met 51.000 afgenomen. Deze afname deed zich vooral voor bij jongeren tot 25 jaar. Bij deze groep is de werkloosheid met 34.000 gedaald. Toch is het aantal jongeren dat aan het werk is, nauwelijks hoger dan een jaar geleden. Er zijn vooral meer jongeren die een opleiding of studie volgen, aldus het CBS.

Werkzoekenden

Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal werkzoekenden in maart is afgenomen met negenduizend tot 487.000. Vergeleken met een jaar geleden zijn er bij UWV 36.000 werkzoekenden minder. Ook het aantal WW-uitkeringen nam af. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in maart met bijna tienduizend tot 270.000. De daling deed zich vooral voor bij de mannen. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er 48.000 WW-uitkeringen minder. De meerderneid van de uitkeringen (55 procent) werd beëindigd vanwege werkhervatting.
 

Over Auteur

redactieflexmarkt

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer