Lichte daling werkloosheid in februari

0

In februari is de werkloosheid met vijfduizend personen gedaald ten opzichte van een maand eerder. De werkloosheid kwam daarmee uit om 6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal jongere werkzoekenden stijgt.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal waren er in februari 469.000 personen in ons land werkloos. In januari nam het aantal werklozen nog met 18.000 toe. Gemeten over de afgelopen vier maanden is sprake van een kleine stijging, aldus het CBS.

Werkzoekenden

Het aantal werkzoekenden dat ingeschreven stond bij het UWV is in februari wel licht gestegen. Met 483.000 kwam het aantal ingeschreven werkzoekenden 1 procent hoger uit dan in januari. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar nam in een maand tijd toe met 3,1 procent tot 41 duizend. Ook bij lagere technische beroepen (+2,8%), middelbare verzorgende beroepen (+2,2%) en hogere gedrag- en maatschappij beroepen (+2,2%) nam het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld toe.

Ook het aantal lopende WW-uiterkingen nam toe. Met een stijging van 2,5 procent kwam het aantal WW-uitkeringen in februari uit op 299.000.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer