Mag een maximaal aantal jaren werkervaring gevraagd worden?

0

De Commissie Gelijke behandeling (CGB) heeft in een uitspraak van 13 juli 2007 (nr. 2007/137) geoordeeld dat het zonder motivatie stellen van een maximum aantal jaren werkervaring in een personeelsadvertentie in strijd is met de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid (WGBLA).

 Artikel 9 WGBLA bepaalt immers dat de grond voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd bij een openlijke aanbieding van een betrekking moet worden vermeld.

Een bemiddelingsbureau stelt in een personeelsadvertentie, waarin een P&O-adviseur voor een financiële instelling wordt gezocht, een maximale eis van tien jaar werkervaring. De CGB heeft geoordeeld dat de vermelding ‘aantal jaren werkervaring’ niet direct verwijst naar de leeftijd van de sollicitant. Door het vermelden ‘van een maximum aantal jaren werkervaring’ wordt echter een grote groep – in het bijzonder oudere kandidaten – uitgesloten. In feite komt dit neer op een verkapte leeftijdsgrens: het zonder grond vermelden van een maximum werkervaringseis is daarom niet toegestaan. Het is wettelijk verplicht om leeftijdseisen in personeelsadvertenties te motiveren.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer