Nederland heeft gekwalificeerde arbeidsmigranten hard nodig

0

Nederland heeft de komende jaren dringend arbeidsmigranten met de juiste vaardigheden nodig om de economie draaiend te houden.

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een dinsdag gepubliceerd rapport over migratie in Nederland.

Vraag naar gekwalificeerd personeel
Volgens de denktank ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij. Het aanbod aan hoogopgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking stijgt in die periode naar verwachting slechts met 1 miljoen personen, terwijl het aanbod van middelbaar geschoolden zelfs afneemt. ‘De vraag naar gekwalificeerd personeel zal dus naar verwachting aanzienlijk groter zijn dan het aanbod’, aldus de OESO.

Arbeidsmigranten van buiten de EU
De OESO nam op verzoek van de Nederlandse overheid het beleid ten aanzien van arbeidsmigratie onder de loep. Daarbij werd de blik gericht op migratie van buiten de EU, aangezien EU-burgers recht hebben op vrij verkeer.

Uit het onderzoek bleek dat Nederland minder arbeidsmigranten van buiten de EU trekt dan het gemiddelde voor Europese OESO-lidstaten. Er zijn wel programma’s om meer gekwalificeerd personeel te trekken, maar die kunnen nog aantrekkelijker worden gemaakt, aldus de denktank voor geïndustrialiseerde landen.

Inkomenseis kenniswerkers versoepelen?
Zo zou de huidige inkomenseis voor kenniswerkers kunnen worden versoepeld, bijvoorbeeld voor mensen die in bepaalde sectoren of provincies willen werken. Een lagere loondrempel kan er ook voor zorgen dat meer vrouwen naar Nederland komen om te werken. Verder zouden bedrijven sneller in staat moeten worden gesteld om buitenlands personeel te werven en kan er meer worden gedaan om buitenlandse studenten hier te houden als ze hun diploma hebben gehaald.

Bron: ANP

Lees ook: OTTO: groter beroep op arbeidsmigranten

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer