Transitievergoeding uitzendkracht verdisconteren in tarief – mag dat?

0

Ongeveer een jaar geleden deed de transitievergoeding zijn intrede. Toch rijzen nog regelmatig vragen over deze vergoeding, die bedoeld is als compensatie voor ontslag en de transitie naar een andere baan voor de werknemer moet vergemakkelijken. Eén van die vragen luidt: ‘Mag een uitzendbureau de transitievergoeding verdisconteren in het tarief dat het aan inleners in rekening brengt?’

Ja, dat mag. Als aan de voorwaarden is voldaan die staan in artikel 7:673 e.v. BW, dan kan een uitzendkracht ook recht hebben op de transitievergoeding. Het uitzendbureau zal deze mogelijkheid mee moeten meenemen in zijn kostprijsberekening. Het uitzendbureau zal moeten inschatten in hoeveel gevallen het een transitievergoeding zal moeten betalen en hoe hoog die transitievergoedingen zullen zijn.

Meer over de transitievergoeding

Een andere vraag die betrekking heeft op de transitievergoeding is: is het mogelijk om de transitievergoeding te verdisconteren in het salaris van de werknemer? In de wetsgeschiedenis wordt op de vraag of de transitievergoeding in het salaris kan worden verdisconteerd geen antwoord gegeven. Deze vraag is bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid niet aan de orde gekomen. Kijkend naar de inhoud van het wetsartikel lijkt het er niet op dat het mogelijk is om de transitievergoeding in het salaris te verdisconteren. Lees het volledige advies hier >>>


Lees ook:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer