Stichting geeft verdeeld advies over payrolling aan de minister

0

In het overlegorgaan Stichting van de Arbeid staan werkgevers en vakbonden recht tegenover elkaar als het gaat om payrolling, zo blijkt vrijdag uit een verdeeld advies aan minister Kamp van Sociale Zaken.

 

De opkomst van payrolling, waarbij bedrijven de verantwoordelijkheid voor hun personeel uit handen geven aan bijvoorbeeld een loonadministrateur, drijft een wig tussen werkgevers en vakbonden, zo blijkt bij lezing van de visie van de Stichting van de Arbeid, het centrale overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers.

Werkgevers

Werkgevers vinden de opkomst van payrollbedrijven geen verkeerde ontwikkeling. Ondernemers vinden dat het werkgeverschap door “allerhande verplichtingen” complexer is geworden. Via payrolling krijgen ze flexibiliteit en worden de (financiële) risico’s beperkt. Ook spelen payrollbedrijven bij bedrijven en sectoren waar het werkgeverschap minder is ontwikkeld een ondersteunende rol in het personeelsbeleid.

Vakbeweging

De vakbonden spreken echter van een schijnconstructie waarmee bazen hun verantwoordelijkheid voor het personeel ontlopen. De vakbonden willen dat de werkgever maatregelen neemt om deze constructie onmogelijk te maken.

“In een payroll-constructie is een werknemer zogenaamd in dienst van het payrollbedrijf, maar exclusief aan het werk bij het inlenende bedrijf. Maar als het erop aan komt, bijvoorbeeld bij ontslag of langdurige ziekte, neemt geen van beide werkgevers verantwoordelijkheid voor de werknemer,” aldus de FNV op haar website. “Werknemers die werken op basis van payroll-constructies hebben veelal slechtere arbeidsvoorwaarden. Ze werken vaak langdurig op tijdelijke contracten, ontvangen minder salaris, krijgen minder scholing, bouwen minder pensioen op en hebben nauwelijks ontslagbescherming.” Volgens de CNV was een verdeeld advies door de Stichting van de Arbeid onvermijdelijk gezien de positie die de verschillende partijen innemen.

De politiek

Ook in de Tweede Kamer klinken bezorgde geluiden; zowel in de oppositie bij de PvdA en SP als bij het CDA, omdat ook daar de vrees bestaat dat verantwoordelijkheden worden afgewenteld. Die vrees wordt versterkt door het feit dat payrolling ook veel voorkomt bij de overheid en in het onderwijs.

Voorstellen werknemersorganisaties

In het stuk van de Stichting van de Arbeid, dat vrijdag aan minister Kamp werd gestuurd, doen de werknemersorganisaties de volgende voorstellen:

– waar sprake is van een ‘exclusieve relatie’ tussen inlener en werknemer is sprake van een directe juridische band tussen betrokkenen en kan geen sprake zijn van ‘uitzenden’
– de wettelijke definitie van ‘uitzenden’ in artikel 7: 690 van het Burgelijk Wetboek (BW) wordt aangepast in de zin dat de werkgever degene is die het werving- en selectieproces uitvoert en met wie feitelijk wilsovereenstemming omtrent de bedongen arbeid en de overige constitutieve elementen van de arbeidsovereenkomst tot stand komt;
– de allocatiefunctie als constitutief vereiste toe te voegen aan artikel 7:690 BW;
– om misverstanden te voorkómen, wordt aan artikel 7:691 expliciet toegevoegd dat het uitzendbeding niet benut kan worden door bedrijven die geen allocatiefunctie hebben;
– de bijzondere ontslagregels van UWV voor payroll-bedrijven worden geschrapt.

‘Zoals de wetgever het heeft bedoeld’

De vakbeweging stelt dat “de consequentie van een zodanige aanpassing (verwijzend naar de voorstellen, red.) is dat zowel de werkgever als de werknemer op elk moment weten en erkennen welke rechten en plichten ze ten opzichte van elkaar hebben. Precies zoals de wetgever dat heeft bedoeld.”

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer