ABU bereikt akkoord met bonden over CAO Uitzendkrachten

0

De ABU heeft eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten met de vakbonden FNV, CNV en De Unie. De strekking van het akkoord: meer werkzekerheid voor uitzendkrachten, een betere pensioenopbouw en het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel wordt verkleind.

ABU
ABU-directeur Jurriën Koops

Het onderhandelingsresultaat volgt op een jaar onderhandelen. In mei liepen de gesprekken nog vast. In september zijn de onderhandelingen weer hervat. Jurriën Koops, directeur ABU, is blij met het moeizaam bereikte akkoord: ‘We kunnen en willen niet ontkennen dat we een roerig onderhandelingsproces achter ons hebben. Maar deze vier partijen hebben elkaar gevonden in het belang voor de uitzendbranche om een cao met een breed draagvlak te realiseren. Hiermee willen we de basis leggen voor een gezamenlijke verdere invulling van het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’.

Lees hier het concrete onderhandelingsresultaat.

Niet NBBU

Opvallend is dat de NBBU laat weten geen onderdeel uit te maken van dit akkoord en zelf nog in gesprek is met de bonden. Daarbij stelt de NBBU dat zij met het grootste deel van de genoemde verbeteringen voor uitzendkrachten in het akkoord dat ABU met de bonden heeft gesloten eerder dit jaar al heeft ingestemd.

Inlenersbeloning uitgebreid

De ABU en de bonden hebben afgesproken is dat de zogeheten ‘inlenersbeloning’ wordt uitgebreid. “Het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden aan die van hun collega’s in dienst bij de inlener, met deze afspraak wordt het verschil al kleiner. Afgesproken is om in de volgende meerjarige cao de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren” zegt FNV Flex bestuurder Karin Heynsdijk.
Uitzendkrachten krijgen meer werkzekerheid en ook het pensioen wordt beter. Zo wordt de pensioenopbouw eerder gestart en wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen.

Meer en sneller zekerheid uitzendkrachten

De eerste fase van uitzenden (fase A) wordt beperkt van maximaal 78 weken naar maximaal 52 gewerkte weken.

De maximale duur van fase B (contract voor bepaalde tijd) gaat in eerste instantie van 4 naar 3 jaar (en/of maximaal 6 contracten).
Daardoor is de stap naar een vast dienstverband sneller te maken. De verdere verkorting van fase B tot 2 jaar – zoals opgenomen in het SER-advies – krijgt zijn beslag in de nieuwe cao die partijen zullen afsluiten per 2 januari 2023.

De ABU en NBBU hebben overigens deze zomer al laten weten de contractflexibiliteit voor uitzendkrachten te verkorten vanaf 1 januari 2022. Dit om een aantal onderdelen uit het SER-advies al in praktijk te brengen.

Inkomensgarantie arbeidsmigranten

Naast regelingen die voor alle uitzendkrachten gelden, is er ook gekeken naar de positie van arbeidsmigranten. De aanbevelingen van het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer zijn daarbij als leidraad gebruikt. Voor arbeidsmigranten komt er een inkomensgarantie ter hoogte van het wettelijk minimumloon voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten tot vier weken na het einde van de uitzendovereenkomst in hun huisvesting mogen blijven.
Marten Jukema van CNV Vakmensen zegt: ‘Niet alle aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn via de cao te regelen maar hiermee zetten we een mooie stap en tegelijkertijd zijn we ook aan andere tafels en met andere betrokkenen in gesprek over zaken als bijvoorbeeld huisvesting voor arbeidsmigranten’.

Partijen zullen de gemaakte afspraken met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Gaan zij akkoord dan gaan de afspraken in per 17 november. De looptijd van de cao is tot 2 januari 2023.

Bronnen: ANP/ABU/NBBU/FNV

 

Met Flexmarkt pro heb je exclusief toegang tot:
✅ verdiepende en analyserende artikelen
✅ de verzuim- en transitietool
✅ handige voorbeelddocumenten, zoals de oproep – en vaststellingsovereenkomst
✅ antwoord op tientallen juridische flexvragen
✅ Flexmarkt magazine: het laatste nummer en archief
Waar nodig is deze informatie juridisch getoetst door onze arbeidsrechtadvocaten.

Abonneer je hier op Flexmarkt Pro (nu eerste maand 1 euro)

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer