‘De implementatiewet leidt tot nieuwe kiloknallers’

0

De ‘implementatiewet’ moet per 1 augustus 2022 in werking treden. Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) is in haar column voor Flexmarkt kritisch over nut en noodzaak van nieuwe regelgeving. ‘De  administratieve carrousel wordt weer aangezwengeld, maar of het beoogde resultaat wordt bereikt…?’

Het is weer de tijd van de ‘kiloknallers’ in arbeidsrechtland. De Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (‘implementatiewet’) moet per 1 augustus 2022 in werking treden.

Je kunt geen socialmedia-kanaal openen of je wordt overspoeld met posts over deze nieuwe regels. Het is inmiddels op het niveau gekomen dat je je begint af te vragen of we kampen met een nieuw probleem, genaamd ‘infoflatie’. Er wordt zoveel gezonden, terwijl er maar weinigen zijn die kritische vraagtekens plaatsen bij de kwaliteit en haalbaarheid van deze nieuwe wetgeving. Dat terwijl de implementatiewet barst van de onduidelijkheden. En de toelichting op de wet ook nog eens meerdere taalfouten bevat. Zijn de regels uit Nederland afkomstig? Nee. Een en ander is afkomstig uit een Europese richtlijn. Ik heb mij laten vertellen dat het Verenigd Koninkrijk (van vóór de Brexit) en Frankrijk zich hard hebben gemaakt voor deze richtlijn. Anders dan Duitsland en Oostenrijk, die er weinig meerwaarde in zagen.

Informatieverplichting

Eén van de gevolgen uit de implementatiewet is de uitbreiding van de lijst met gegevens die een werkgever schriftelijk aan de werknemer moet verstrekken. Nieuw is dat de werkgever de werknemer, indien van toepassing, moet informeren over het recht op scholing. Dan denk je wellicht bij driehoeksverhoudingen: scholing bij de inlener of de uitlener? Een concreet antwoord geeft de wetgever niet.

Het lijkt wel alsof ze in Den Haag denken dat je als uitzendkracht wordt uitgehuwelijkt en tijdens je huwelijksnacht pas erachter komt wie er onder de sluier zit.”

Uitzendovereenkomst

Sterker nog, als je op de woorden ‘uitzenden’, ‘uitzendovereenkomst’ of ‘uitzendkracht’ zoekt in de toelichting van het wetsvoorstel, kom je maar één keer het woord uitzendovereenkomst tegen. Ik vind het bijzonder dat in de toelichting bijvoorbeeld staat dat in het geval van een uitzendovereenkomst ‘de identiteit van de inlenende onderneming bekend wordt gemaakt’, indien en zodra deze bekend is. Wat denkt men hiermee op te lossen? Het lijkt wel alsof ze in Den Haag denken dat je als uitzendkracht wordt uitgehuwelijkt en tijdens je huwelijksnacht pas erachter komt wie er onder de sluier zit. Het wordt nóg spannender als de tekst verder gaat met de vermelding dat dit ook moet als gedurende de uitzendovereenkomst de inlener verandert.

Payrolling

En payrollovereenkomsten dan? Sowieso is uniek dat het aantal hits op de woorden ‘payrolling’, ‘payrollkracht’ of ‘payrollovereenkomst’ maar liefst nul is. Wacht even, het moest toch allemaal voorspelbaarder en transparanter worden, juist voor arbeidskrachten met een atypische arbeidsovereenkomst?
De informatieverplichting zal uitzend- en payrollwerkgevers nopen tot aanpassing van hun contracten. Dat geldt in ieder geval voor de nieuwe uitzend- of payrollovereenkomsten, aangezien de regeling direct ingaat op 1 augustus 2022.

Langlopend overgangsrecht?

Voor bestaande uitzend- of payrollovereenkomsten die op 1 augustus 2022 al bestonden, geldt volgens de implementatiewet het zogenoemde ‘langlopende overgangsrecht’. Maar! De werkgever is weliswaar niet verplicht om die lijst aan informatie zomaar spontaan te verstrekken aan bestaande uitzend- of payrollkrachtkrachten die al op 1 augustus 2022 een overeenkomst hadden. Dat moet echter wel als de uitzend- of payrollkracht daarom vraagt, waarna de werkgever verplicht is de opgave binnen een maand te verstrekken. Zo langlopend is dat overgangsrecht dus niet.

De nieuwe regels hebben de kiloknallers van posts en de administratieve carrousel weer aangezwengeld. Of ze het beoogde resultaat gaan bereiken, is maar zeer de vraag. Ach ja, na 1 augustus 2022 weten we weer hoe een kiloknaller zich voelt.

Dit is een bijdrage van Hendarin Mouselli (VRF Advocaten) voor Flexmarkt.

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer