ING: groei uitzendsector geremd door krapte en regelgeving

0

De groei van flexbranche zal ook volgend jaar verder afvlakken. Structurele krapte op de arbeidsmarkt, een mogelijke recessie en nieuwe regelgeving waar vooral uitzenders last van krijgen. En dan hangt veel flexbedrijven ook nog de tijdens de coronacrisis opgebouwde belastingschuld boven het hoofd.

Dat stelt ING in de Sector update oktober 2022.

Krapte arbeidsmarkt structureel

Daarnaast vormt de krapte op de arbeidsmarkt een grote uitdaging voor de zakelijke dienstverlening. Vergrijzing en ontgroening maken dat het personeelstekort  ‘structureel’ is volgens ING. Vooral in de flexbranche (en de schoonmaaksector) vormt dit nu al een grote belemmering. Meer dan twee op de drie flexbedrijven heeft inmiddels zo veel last van het personeelstekort dat het een rem op de groei zet. Zij ervaren een personeelstekort en merken dat de instroom van (nieuwe) uitzendkrachten stokt. Het is voor flexbedrijven steeds lastiger om geschikte kandidaten te vinden, concludeert de bank. Met name grote, generieke uitzendbureaus hebben hier last van omdat zij volumegedreven zijn.

Hogere tarieven flexbedrijven

De tarieven in de flexbranche zijn in het eerste kwartaal 2022 met 6% fors gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. Niet alleen stijgen de loonkosten, ook het zoeken naar een juiste kandidaat duurt langer vanwege de krappe arbeidsmarkt. Hierdoor stijgt de zogenoemde ‘cost-per-hire’. Om dit te compenseren verhogen flexbedrijven hun tarieven.

Groei uitzenduren vlakt af

ING verwacht dat de volumegroei in de uitzendbranche (aantal uitzenduren) dit jaar zal uitkomen op circa 4%. Gezien de toegenomen kans op een recessie, voorziet de bank dat de vraag naar flexkrachten eind dit jaar zal afzwakken. Voor 2023 verwacht ING een volumegroei (aantal uitzenduren) van circa 3%. Daarmee is de uitzendsector eind 2023 qua volume nog altijd niet terug op het pre-coronaniveau.
Het aantal uitzendbanen kwam – na de harde klap tijdens de coronacrisis – in het 2e kwartaal van dit jaar eindelijk weer rond het (pre-corona)niveau van eind 2019 (circa 800.000 uitzendbanen).

 

Lees ook: Krimp in uitzenduren iets minder groot dan maanden ervoor

Belastingschuld

Ondanks de coronacrisis gingen er weinig uitzendbureaus failliet. Sterker nog, het aantal faillissementen was in 2019 hoger dan in 2021. Volgens ING komt dit door de overheidssteun. Omdat die coronasteun in het eerste kwartaal van dit jaar is stopgezet, verwacht ING dat het aantal faillissementen in de flexbranche dit jaar en volgend jaar zal toenemen. Ook omdat vanaf 1 oktober dit jaar bedrijven moeten beginnen met het terugbetalen van de belastingschuld die tijdens de coronacrisis is opgebouwd. Want dat is een fors bedrag; voor de gehele flexbranche bedraagt de belastingschuld € 985 miljoen. Per flexbedrijf dat belastinguitstel heeft aangevraagd bedraagt dit omgerekend gemiddeld € 323.000. Ondanks dat zij hier vijf jaar de tijd voor krijgen, vreest ING dat dit voor een aantal flexbedrijven tot bedrijfsbeëindiging of faillissement zal leiden.

Verschuiving van uitzenden naar zzp

Nieuwe regelgeving maakt flexwerk in de toekomst duurder en minder flexibel. Omdat de regelgeving voor zzp’ers niet gelijktijdig wordt ingevoerd met regelgeving voor uitzenders (maar pas later, red.), zullen volgens ING de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op de korte termijn naar verwachting eerder groter dan kleiner worden. En dat creëert een ongelijk speelveld. En dat vergroot het risico op een verdere verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar zzp’ers.

Lees ook: Dit zijn de politieke plannen voor de flexmarkt

Verdienmodel flexbedrijven onder druk

Nieuwe wet- en regelgeving gaat dus vooral (op korte termijn al)  de uitzendsector raken. Flexwerk wordt in de toekomst duurder en minder flexibel. Uitgangspunt zal zijn dat uitzendwerk alleen voor ‘ziek & piek’ wordt ingezet en niet langer voor werk op structurele basis. ING stelt dat hierdoor een deel van het huidige uitzendwerk in de toekomst weinig bestaansrecht meer zal hebben. De bank verwacht een ‘shake-out’ in de uitzendbranche, met name bij uitzenders die het moeten hebben van sterke concurrentie op het gebied van ‘uitgeklede arbeidsvoorwaarden’. De bank voegt hier aan toe dat dit wel zal afhangen van de vraag of er wel of niet actieve handhaving op naleving van de wet- en regelgeving zal zijn.

Om bestaanszekerheid te houden moeten flexbedrijven hun strategie aanpassen, stelt ING. Uitzenders zullen zich nog meer moeten focussen op werving & selectie en meer verschuiven richting detachering. Daarnaast zullen zij volgens ING hun HR-dienstverlening naar hun opdrachtgevers gaan verbreden. Om flexkrachten te binden zullen zij zich ook meer richten op loopbaanbegeleiding gedurende de hele loopbaan van de flexkracht.


Lees ook:
‘Er zal altijd flex zijn, maar misschien niet meer zoveel als nu’ (Karien van Gennip, minister SZW)


Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer