MSP profiteert van flexibilisering en krappe arbeidsmarkt

0

De schaarste op de arbeidsmarkt en de steeds verdergaande flexibilisering biedt volop kansen voor MSP-aanbieders. De dienstverlening van de brokers breidt zich steeds verder uit en er ook kleinere MSP-bedrijven betreden de markt.

Dat zijn de belangrijkste trends uit het rapport MSP-aanbieders op de Nederlandse en Belgische markt 2018. Aan dit onderzoeksrapport – samengesteld door het Belgische TheFlexAcademy en Flex-Beheer.nl (Mark Bassie) – werkten tien grote MSP-aanbieders mee.

MSP heeft slimme technologieën nodig

Een van de belangrijkste trends waar MSP’s mee te maken krijgen is de verdergaande flexibilisering van organisaties, kijk naar het grote aantal zzp’ers. Daarbij worden functies steeds specialistischer. En dus is er meer behoefte aan integrale ondersteuning (door MSP’s). De vraag naar MSP-oplossingen blijft dus groeien en de inzet van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld op het gebied van data-analyse) wordt daarbij steeds belangrijker. Juist door de flexibilisering raakt de kennis versnipperd op de arbeidsmarkt en zijn slimme technologieën nodig om die kennis inzichtelijk en toegankelijk te houden.

Schaarste arbeidsmarkt

De dienstverlening breidt zich steeds verder uit en de grenzen vervagen steeds meer. De MSP-leverancier wordt meer en meer een HR Resourcing Ketenregisseur en -partner. De markt vraagt meer om een ondersteuning bij strategische talent-planning, waarbij een integrale aanpak voor flex en vast personeel wordt gevraagd. De contractvorm – vast, uitzend, detachering of freelance – wordt sowieso steeds minder belangrijk. In een krappe arbeidsmarkt zullen opdrachtgevers nog meer op zoek gaan naar wegen om de benodigde expertise binnen te halen en te houden. Zo raakt ook Total Talent Management meer in zwang, waarbij zowel het beheer van flexibel als vast personeel wordt uitbesteed.
Aan de aanbodkant geldt dat door de steeds krappere arbeidsmarkt bedrijven met vergelijkbare dienstverlening meer zullen gaan samenwerken om de uitwisseling van schaarse profielen beter op elkaar af te stemmen.
Vooral grote, internationale maken gebruik van MSP’ers, maar de verwachting is dat  er de komende jaren ook meer kleinschalige en lokale MSP’s zullen ontstaan.

Het onderzoeksrapport MSP-aanbieders op de Nederlandse en Belgische markt 2018 is online te downloaden.

Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2018

Dat het uitbesteden van inhuurmanagement een groei doormaakt bleek ook al uit de Flexmarkt Omzetranglijst Top-100 2018. In de Payroll & MSP top-10 kende alleen Staffing Management Services een omzetdaling in 2017 (door het wegvallen van een grote klant). Brainnet Groep bijvoorbeeld – dat ook in het bovenstaande MSP-onderzoek is opgenomen, behoorde zelfs tot de snelgroeiende flexbedrijven uit de Flexmarkt Omzetranglijst 2018. een andere grote MSP-aanbieder, HeadFirst Source Group, boekte vorig jaar ook een behoorlijke omzetgroei.

Over Auteur

Reageer