Rechten werknemer onveranderd bij wisseling payroll

0

De rechtspositie van werknemers verandert niet als hun bedrijf hen onderbrengt bij een andere (payroll)onderneming. Personeel blijft het werk feitelijk uitvoeren bij dezelfde werkgever, en houdt dus de zelfde rechten. Zo oordeelde de rechtbank in Den Haag in een zaak die tegen het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken was aangespannen.

Feitelijk werkgever

De rechtbank oordeelt dat het sluiten van een arbeidscontract met de payrollonderneming niet doorslaggevend is voor de vraag of er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. De rechtbank is van mening dat voor de bescherming van de rechten van werknemers door de arbeidsrechtelijke constructie heengekeken dient te worden, in lijn met rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Dit betekent dat de betreffende werkgever, het Ministerie van Economische Zaken, verantwoordelijk is voor haar werknemers in payrollcontracten bij AgentschapNL. Zij hebben dezelfde rechten als andere werknemers bij de Rijksoverheid.

Aanbesteding
Na een aanbestedingstraject wisselden 600 medewerkers van het agentschap van payrollonderneming. De oude payroller eiste van het agentschap betaling van facturen voor geleverde diensten van ruim 700 duizend euro.  De nieuwe payroller die de contracten overnam, eiste dat geld van de oude payroller voor opgebouwde verlofrechten van de werknemers. De nieuwe payrollonderneming kreeg dat geld niet van het agentschap. De rechtbank beslist dat het Ministerie van Economische Zaken het bedrag moet betalen.
In dit geval waren de werknemers feitelijk werkzaam bij het agentschap, die instructies gaf aan de werknemers en de vakantiedagen bijhield. De werknemers werden door het agentschap beoordeeld op hun functioneren. Weliswaar werd het salaris betaald door de payrollonderneming, maar was het afkomstig van het agentschap.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het agentschap de werkgever was, is en blijft. De werknemers hebben zich voor wat betreft het verzilveren van hun vakantierechten steeds kunnen wenden tot het agentschap en kunnen dat nog steeds. Er is ook bij wisseling van payrollbedrijf dus geen sprake van opvolgend werkgeverschap.

Vakbonden
De vakbonden reageren verheugd. Marcel Nuyten, bestuurder FNV Bondgenoten: ‘Dit is een harde klap voor Payrolling. Deze uitspraak stelt terecht dat mensen die in payrollcontracten terecht komen, dezelfde rechten en zekerheid houden als iedere andere werknemer in het bedrijf waar ze werken. Dit is weer een bevestiging, na eerdere soortgelijke uitspraken, dat de onderneming waarbij feitelijk wordt gewerkt, de werkgever is. Ook al is er op papier een overeenkomst met een payrollbedrijf.’

Lees de volledige uitspraak op rechtspraak.nl

Lees ook:

De payrollbranche zegt last te hebben van veel misverstanden in de discussies rond payrolling. De branchevereniging VPO heeft tien veelvoorkomende misverstanden rond payrolling op een rijtje gezet.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer