Flexwerk levert economie 2 miljard op

0

De huidige flexibele schil van ruim 700.000 flexkrachten die werken via intermediairs kan Nederland jaarlijks twee miljard euro opleveren.

Dat blijkt uit een wetenschappelijk studie die is uitgevoerd door Erasmus Research & Business Support (ERBS) in opdracht van Brunel. Het doel van het onderzoek was om vast te stellen welke voordelen en besparingen flexibele arbeid voor Nederland.

De studie benoemt de volgende 4 positieve effecten van externe inhuur van arbeidskrachten voor de Nederlandse economie:

 1. Betere bezetting en lagere uitstroom- en instroomkosten;
  in tijden van recessie kunnen bedrijven interen op de flexibele schil in plaats van op hun vaste medewerkers waardoor een ongewenste daling van de arbeidsproductiviteit en van de bezettingsgraad wordt voorkomen en de kosten van leegloop kunnen worden beperkt.
 2. Minder ontslagbescherming leidt tot productiviteitsstijging;
  doordat de flexibele schil minder ontslagprotectie geniet is de urgentie groter om de baan veilig te stellen. Dit draagt bij aan een 1 tot 2% hogere arbeidsproductiviteit van flexwerkers ten opzichte van vaste medewerkers. (De redenering hierachter is dat flexkrachten harder werken, beter hun best doen om hun baan te behouden/opnieuw een tijdelijk contract te krijgen, red.)
 3. Meer werkgelegenheid en productie door flexibele arbeidskrachten;
  waarschijnlijk zou een groot deel van de werkgelegenheid via externe inhuur niet beschikbaar zijn gekomen zijn als er alleen maar vaste contracten zouden kunnen worden afgesloten. Ook zou een deel van de nieuwe, vaste contracten voor onbepaalde tijd niet tot stand zijn gekomen als er niet de mogelijkheid zou zijn een flexibele schil aan te brengen. De gemiste werkgelegenheid schatten de onderzoekers ERBS op een waarde van 1,5 tot 3 miljard euro.
  ook wordt door een snellere instroom van flexwerkers ten opzichte van vaste medewerkers eerder meer omzet en resultaat geboekt.
 4. Lagere kosten van instroom en HR;
  HR maakt meer kosten voor vaste medewerkers dan voor flexkrachten. Denk aan de besparing door uitbesteding van werving en selectie en administratie, besparing op kosten voor introductie en opleiding, het voorkomen en tijdig ingrijpen op de jaarlijkse 12% mismatches tussen vacatures en professionals en een steilere leercurve bij de flexibele arbeidskracht.

‘Discussie flexibele arbeid baseren op feiten’

Dr. Job Hoogendoorn, onderzoeksleider bij Erasmus Research & Business Support, zegt in een toelichting op dit onderzoek: ‘De discussie over flexibele arbeid in Nederland moet meer op basis van feiten gevoerd worden. En de toegankelijkheid tot die feiten is nog beperkt. Dit is nog een voorzichtige schatting. Flexibele arbeid door bijvoorbeeld detachering of zzp’ers, neemt kosten voor eigen rekening, waar werkgevers normaal gesproken mee te maken zouden krijgen. Bij elke berekening, zowel voor hoogconjunctuur als voor laagconjunctuur, hebben we de ondergrens gehanteerd. In slechte economische tijden levert de flexibeler uitstroom van arbeid ten minste zo’n 1,5 miljard op. In betere economische tijden is de flexibeler instroom van professionals goed voor datzelfde bedrag. Het bedrag op besparingen van HR-kosten is in beide gevallen zo’n half miljard euro. In tijden van een omslag tussen beide conjuncturen, zoals nu, is dat zelfs meer. De werkelijke besparing voor de Nederlandse economie als gevolg van de inzet van flexibele arbeidskrachten zou wel eens veel hoger kunnen zijn dan de geïdentificeerde 2 miljard.’

‘Flexwerk meenemen in beleid’

Maikel Pals, algemeen directeur van Brunel Nederland, laat in een reactie weten: ‘Als je de financiële plussen en minnen tegen elkaar afzet, levert dit de Nederlandse maatschappij gemiddeld zo’n twee miljard op. Per jaar. Dat zijn enorme bedragen, die onvoldoende worden meegenomen bij het vaststellen van beleid om de realiteit van de flexibelere arbeidsmarkt optimaal in te richten. De huidige discussies in de politiek en in het maatschappelijk veld doen onvoldoende recht aan deze enorme bijdrage van flexibele arbeid aan de Nederlandse economie.’ Pals’ conclusie: ‘Flexibele arbeid levert op. Voor de werknemer, voor het bedrijf – en naar nu blijkt ook voor onze Nederlandse maatschappij.’

Brunel heeft een whitepaper gepubliceerd waarin de uitkomsten van dit onderzoek zijn toegelicht.

Bron: Brunel

Lees ook:

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer