Arbeidsmarkt belangrijk thema verkiezingen

0

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het onderwerp ‘arbeidsmarkt’ een belangrijk thema bij verkiezingen. Volgens Start People moet de politiek de verkiezingen aangrijpen om de arbeidsmarkt nu echt te verbeteren.

Volgens Start People spelen er 3 grote thema’s op de arbeidsmarkt:

 1. De duurzame inzetbaarheid van werknemers
 2. De flexibilisering van de arbeidsmarkt (hoe zorgen we ervoor dat vast werk flexibeler en flexibeler werk zekerder wordt?)
 3. De invulling van zzp’ers (hoe zorgen we voor een helder onderscheid tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen?)

Start People roept het volgende kabinet op om met een samenhangende visie op de arbeidsmarkt te komen. In die visie moet een fundamentele keuze gemaakt worden over flexwerk: zien we dit als noodzakelijk kwaad of als nuttig instrument? Dit stelt Start People in de trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt.

Verkiezingen bieden kansen

‘De verkiezingen bieden de gelegenheid om met elkaar nieuwe afspraken te maken voor een beter functionerende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die meer mensen een kans op werk biedt, die wezenlijke prikkels introduceert om een leven lang te leren en waarin mensen in zichzelf investeren’, zegt Leonie Belonje, Director Social & Public Affairs van USG People, het moederbedrijf van Start People.
‘De trend naar flexibilisering van de arbeidsmarkt is evident. Dat is op zich positief, maar we zien ook knelpunten ontstaan’, zegt Belonje. ‘Denk aan een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, een hardnekkige werkloosheid onder ouderen en mensen met een beperking, een toenemende kloof in bestaanszekerheid tussen vast en flex en onduidelijkheid over de status van zzp’ers. Een nieuw kabinet dient een visie te ontwikkelen die deze knelpunten wegneemt.’

Start People: maatregelen hebben niet gewerkt

Start People constateert dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren niet hebben gewerkt. Zo had de Wet Werk en Zekerheid tot doel flexwerkers sneller naar een vaste baan te laten doorstromen. Het aantal banen is de afgelopen jaren sterker gestegen, maar het aantal vaste banen niet of nauwelijks. Voor werkgevers zijn de risico’s voor vaste contracten te hoog, zo stelt Start People. Een nieuw kabinet moet daarom kijken naar de wet- en regelgeving rondom ontslag, de loonkosten op arbeid en de uitkering bij langdurige ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

In haar trendpaper Visie op werk: Kiezen voor een arbeidsmarkt die werkt neemt Start People de knelpunten van de arbeidsmarkt onder de loep en gaat zij in op de oplossingen die de verschillende politieke partijen aandragen voor bijvoorbeeld tijdelijke contracten en de Wet DBA.

Visie politieke partijen op tijdelijke contracten:

 • VVD: geen ketenbeding, meer mogelijkheden hypotheek voor flexkrachten
 • CDA: meerjarige contracten mogelijk maken
 • D66: geen vast versus flex, maar één contract voor onbepaalde tijd met meer flexibiliteit
 • GL: 2e meerjarig contract mogelijk maken
 • CU: oplopende duur bij opeenvolgende contracten
 • SP: hogere WW-premie voor flexibele contracten, lagere premie op vaste contracten
 • SGP: meer ruimte voor meerjarige contracten, meer opeenvolgende overeenkomsten en kortere tussenpozen

Visie politieke partijen op Wet DBA:

 • VVD: Wet DBA toetsen op het ‘in de weg zitten’ van echte ondernemers, vooraf duidelijkheid
 • D66: simpele zelfstandigheidsverklaring gebaseerd op vertrouwen, misbruik duidelijk straffen
 • CU: terugkeer van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), meer controle op schijnzelfstandigheid
 • PvdD: geen modelovereenkomst, maar eenvoudige en fraudebestendige VAR

Lees ook: Wiebes belooft weer meer duidelijkheid Wet DBA

Indeed: arbeidsmarkt belangrijk thema

Ook onder de kiesgerechtigden in Nederland leeft het onderwerp arbeidsmarkt. Uit onderzoek van vacaturesite Indeed blijkt bijna de helft (48%) in zijn of haar stemkeuze voor de aankomende verkiezingen de plannen van de politieke partijen op het gebied van de arbeidsmarkt mee in overweging neemt. Opvallend is daarbij dat 42% van de stemgerechtigden niet weet welke partij voor hem of haar het beste verkiezingsprogramma met betrekking tot de arbeidsmarkt heeft. Meer dan de helft van de kiezers (55%) is van mening dat de politiek de huidige problemen van werkenden niet serieus neemt.
Sander Poos, managing director Benelux bij Indeed: ‘Uit het onderzoek blijkt dat er nog veel onduidelijkheid is; kiezers weten niet met welke arbeidsmarktthema’s de verschillende partijen zich precies bezighouden. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht, is er voor politici nog veel werk aan de winkel om dit voor de kiezers duidelijk te maken.’

Bronnen: Start People/Indeed

Lees ook: WWZ verbetert positie flexwerkers niet

 

Over Auteur

Reageer