‘Tijdelijke arbeidsmigranten moeten verzekerd zijn van goede zorg’

0

Arbeidsmigranten komen en gaan. Maar voor het regelen van hun verplichte zorgverzekering is dat geen enkel probleem. Of ze nu vier maanden in Nederland komen werken, of slechts een dag. Een geruststellende gedachte voor zowel de arbeidsmigranten zelf als voor de uitzendbureaus. 

Arbeidsmigratie is van alle tijden, in alle landen met economische voorspoed. Arbeidsmigranten komen die economie tijdelijk versterken. “En die bijdrage is keihard nodig”, vertelt Petra Teunis, voorzitter van de raad van bestuur van Eno (de overkoepelende organisatie van Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg). “Alleen al gezien de huidige frictie op de arbeidsmarkt: in Nederland zijn meer vacatures dan beschikbare mensen, zelfs in coronatijd. Arbeidsmigranten zijn dus onmisbaar, met name in de logistiek, food en agrarische sector. De verwachting is dat die ontwikkeling zich de komende jaren alleen maar verder doorzet.”

Arbeidsmigranten belangrijk voor onze economie

Teunis benadrukt hoe hard we die mensen voor onze economie nodig hebben. “Er heerst soms een wat negatieve teneur rondom het imago en de positie van arbeidsmigranten, terwijl ze juist zo’n positieve bijdrage leveren aan onze economie. En het gaat echt om een hele grote groep mensen, op jaarbasis ongeveer een half miljoen. Zowel voor die mensen als voor de uitzendbureaus is het belangrijk dat hun (in Nederland verplichte) zorgverzekering goed en efficiënt is geregeld. Tot een aantal jaren geleden ging dat niet goed, maar daar is verandering in gekomen.”

Voor uitzendbureaus is het belangrijk dat de zorgverzekering voor de arbeidsmigrant snel en efficiënt geregeld kan worden.

Meer mensen verzekerd

Gespecialiseerde zorgverzekeraars en uitzendbureaus hebben volgens Teunis de krachten gebundeld en het aantal tijdelijke arbeidsmigranten zonder zorgverzekering fors weten terug te dringen. “Het kenmerk van een tijdelijke arbeidsmigrant blijft natuurlijk dat die gemiddeld een aantal maanden in Nederland is. Dus niet het hele jaar. De ene arbeidsmigrant is hier een maand of vier, de andere slechts een dag, maar voor iedereen geldt een verzekeringsplicht; hoe regel je dat dan? Hoe werkt dat met toegang tot die al zo overvolle huisartsenpraktijken? En dan spelen taalbarrières vaak ook nog een rol.”

De ideale situatie voor iedereen is dat ook de zorgverzekeraars hun informatie rechtstreeks aan de uitzendbureaus kunnen verstrekken

Zorgverzekering snel en efficiënt geregeld

Die specifieke uitdagingen zorgden er in het verleden voor dat veel arbeidsmigranten in Nederland onverzekerd waren voor zorg. Mensen vielen vaak tussen wal en schip. Tegenwoordig niet meer. Steeds meer uitzendbureaus hebben in samenwerking met gespecialiseerde zorgverzekeraars een proces ontwikkeld dat het aan- en afmelden van tijdelijke arbeidsmigranten voor uitzendbureaus ontzettend makkelijk maakt. Dat ze ‘ontzorgd’ worden in de zorgadministratie.”

Zelfredzaamheid verzekerde arbeidsmigranten bevorderen

Voor de arbeidsmigranten geldt dat zij moeten weten dat ze in Nederland een verzekering nodig hebben en dat dit goed is geregeld. “Daarbij is het zaak de zelfredzaamheid van de verzekerde arbeidsmigranten te bevorderen”, zegt Teunis. “Dat kan bijvoorbeeld door hen rechtstreeks te mailen met informatie waarin ze onder meer zien dat de zorgverzekering is gestart. Een uitzendbureau hoeft daarin dan geen rol meer te spelen. En een digitaal dossier waarin ze zelf hun polis en digitale zorgpas kunnen vinden. Van belang daarbij is om de taalbarrières weg te nemen, bijvoorbeeld door heldere communicatie in andere talen dan Nederlands en Engels.”

Tweerichtingsverkeer mogelijk maken

Digitalisering speelt een cruciale rol bij het verzekeren van arbeidsmigranten. Daarom is het goed wanneer de koppeling tussen het portaal van de zorgverzekeraar en de salarispakketten van de uitzendbureaus automatisch en efficiënt plaatsvindt. “Dan hoeven ze die aan- en afmelding niet meer apart door te geven. Nu is alleen nog sprake van eenrichtingsverkeer van de uitzendbureaus naar de zorgverzekeraars toe. De ideale situatie voor iedereen is dat ook de zorgverzekeraars hun informatie rechtstreeks aan de uitzendbureaus kunnen verstrekken. Het zou ontzettend handig zijn wanneer in de digitale omgeving van de uitzendbureaus ook documenten van de zorgverzekering beschikbaar zijn en geüpload kunnen worden. Dan heeft de arbeidsmigrant zijn salarisstrookje, contract én de polis van zijn zorgverzekering op één plek.”

Heel simpel geregeld

Teunis is trots op het feit dat HollandZorg, in samenspraak met de uitzendbureaus, de arbeidsmigranten verzekerd kan houden van goede zorg. “Van toegankelijke zorg ook! In de wetenschap dat de huisartsenmarkt heel erg onder druk staat, ondersteunen we een pilot, waarbij de arbeidsmigranten digitaal toegang hebben tot een huisarts en wanneer nodig fysiek. Op die manier borgen we dat de huisartsen – die als poortwachter zo belangrijk zijn in ons zorgstelsel – ook toegankelijk blijven voor de verzekerde arbeidsmigranten.”

Ze benadrukt nogmaals hoe belangrijk de arbeidsmigranten zijn voor de Nederlandse economie. “We moeten dat met z’n allen erkennen en samenwerken aan de positie en het imago van de arbeidsmigranten, want dat is niet altijd op orde. Dit betekent ook deze mensen op de juiste manier verzekeren van zorg, met slimme digitale toepassingen, in samenwerking met de uitzendbureaus. Gelukkig is het regelen van die verplichte zorgverzekering voor tijdelijke arbeidsmigranten tegenwoordig heel eenvoudig!”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HollandZorg.

Over Auteur

Reageer