‘Uitzender met kortste doorlooptijden is de winnaar’

0

De digitalisering in arbeidsbemiddeling heeft een vlucht genomen die niet meer te stoppen is. Bij gevestigde bureaus, maar zeker ook bij nieuwe ‘digital minded’ spelers op de markt, constateert de directie van online recruitmentspecialist RecruitNow. “Het bureau met de kortste doorlooptijden, is de winnaar van morgen.”

André Polderman, Paul Wilkens en Rob van Arnhem vormen samen de driekoppige directie van RecruitNow. Als leverancier van innovatieve recruitmentsoftware heeft het Amersfoortse bedrijf circa 75 uitzend-, detacherings- en werving & selectiebureaus als klant. “Door de coronapandemie is digitalisering in een stroomversnelling geraakt”, vertelt Polderman, oprichter en algemeen directeur. “Doordat mensen nu veel meer op afstand werken, is het enorm belangrijk om alles centraal en digitaal vast te leggen. Zo kunnen ze efficiënter werken en zijn daarmee productiever. Bureaus die dit op een goede en future-proof manier inrichten, zijn klaar voor zeer snelle groei.”

Zo efficiënt mogelijk

In de wereld van arbeidsbemiddelaars was de factor snelheid vóór corona al essentieel, iets wat volgens Polderman alleen maar toeneemt. “Werkprocessen worden zo efficiënt mogelijk ingericht, want kandidaten zijn schaars en informatie moet snel beschikbaar zijn.”
Van Arnhem, directeur Operatie en Strategie, vult aan: “Het bureau met de kortste doorlooptijden, is de winnaar van morgen in deze branche. Je wilt dit als bureau niet van één persoon laten afhangen. Veel bedrijven werken wel deels digitaal, maar dan vaak vanuit persoonlijke mailaccounts of Whatsapp op de eigen telefoon. Terwijl het voor een bureau veel efficiënter is als informatie over kandidaten voor iedereen inzichtelijk is. Zo ontstaat er altijd een compleet beeld van de kandidaat, wat het mogelijk maakt om de kandidaatreis te optimaliseren. Dan gaat er geen tijd verloren omdat een intercedent bijvoorbeeld parttime werkt. Met een centraal systeem voor
het hele bedrijf ondervang je dit. Daarnaast maakt het datagedreven werken mogelijk.”

Wendbare starters

André Polderman: “Er is veel animo bij arbeidsbemiddelaars om stappen te maken op het gebied van digitalisering.”

Er is veel animo bij arbeidsbemiddelaars om stappen te maken op het gebied van digitalisering, ziet Polderman. “Zeker in de top 100 van bureaus. Sommige gaan echter nogal omslachtig te werk en moeten uitkijken dat ze straks niet worden ingehaald door kleinere, wendbare partijen. Als je in het verleden succesvol was, is dat geen garantie voor de toekomst. We zien in de praktijk voorbeelden van startende, ambitieuze bureaus die extreem hard groeien, omdat ze digitalisering als uitgangspunt nemen. Doordat ze bij ons over dezelfde tooling kunnen beschikken als de grote jongens, maken we dat zo eenvoudig mogelijk.”

Informatie te gelde maken

Vanwege de hogere volumes is digitalisering met name voor uitzendbureaus relevant. Maar ondanks dat werving en selectie relatief vaak via netwerken verloopt, is digitalisering zeker ook voor deze bureaus interessant, zegt commercieel directeur Paul Wilkens. “Ook zij beschikken vaak over een enorme kandidatendatabase, maar dan bijvoorbeeld in Excel-documenten of als LinkedIn-connecties. Deze informatie wil je als bureau te gelde maken, lijkt me. Door data te verrijken en hierbij gebruik te maken van één systeem, wordt het mogelijk om automatisch matches te maken tussen de kandidatendatabase en de vacatures van het bureau en zelfs daarbuiten.”

Paul Wilkens: “Alles wat we bedenken, is gericht op de intercedent.”

Van Arnhem benadrukt daarnaast het belang van ‘adoptie’ van het systeem door de gebruiker. “Datagedreven werken klinkt goed, maar dan moet je data wel goed benutten. Daar zit vaak de crux. Maar met de juiste tooling kan dat. Dan hangt een match niet meer af van één medewerker die op het moment suprême wel of niet beschikbaar is, maar gaat het systeem direct voor je aan de slag. Dat is goed voor het bureau, de werkgever en de werknemer. Een win-win-winsituatie dus.”

Continu in ontwikkeling

De kracht van RecruitNow is dat oplossingen voor frontoffice software, job-
sites en online campagnes samenkomen in één platform, aldus Polderman. “Er zijn genoeg single solution-partijen, maar die leggen slechts een stukje van de complete puzzel.” Van Arnhem: “Je wilt juist de hele funnel kunnen inrichten. Als tools niet goed aan elkaar gekoppeld zijn, heb je er niets aan. Met ons developmentteam zorgen we bovendien elke maand voor updates en nieuwe functionaliteiten. Ook koppelen we natuurlijk met de belangrijkste backoffice partijen in de markt.”

“Alles wat we bedenken, is gericht op de intercedent”, vult Wilkens aan. De commercieel directeur geeft het typische voorbeeld van een werkzoekende die bij een arbeidsbemiddelaar naar binnen stapte. De intercedent vroeg om een cv, die de kandidaat niet paraat had. De intercedent vroeg om die later alsnog even te mailen. “Dat cv hebben ze natuurlijk nooit meer ontvangen”, vertelt Wilkens. “De wens van de klant was vervolgens om een module te ontwikkelen waarmee de werkzoekende direct terplekke een mooi cv kan maken. Dat wordt nu ook online aangeboden, met voor de werkzoekende als beloning een mooi opgemaakt cv en voor het bureau extra inschrijvingen.”

Nieuw tijdperk na corona

Rob van Arnhem: “Veel bedrijven werken wel deels digitaal, maar dan vaak vanuit persoonlijke mailaccounts of Whatsapp op de eigen telefoon.”

De digitalisering van de arbeidsmarkt is onomkeerbaar, al lijkt dit besef niet bij alle bureaus door te dringen, aldus Polderman. “Sommige arbeidsbemiddelaars zijn huiverig voor digitale innovatie. Ik denk dat dit vrees voor het onbekende is, zeker als ze al tien jaar hetzelfde doen. Maar juist in de komende jaren verandert er meer dan in de afgelopen twintig jaar bij elkaar. Als we na corona in een nieuw digitaal tijdperk zijn aanbeland, dient de volgende slag zich alweer aan. De lat komt steeds hoger te liggen, omdat mensen eraan gewend raken en de concurrentie niet wacht. En terecht, want systemen worden slimmer en kunnen steeds meer voor bedrijven betekenen.”

Mooie ontwikkelingen

Ook RecruitNow zit zeker niet stil. “We willen bijvoorbeeld dat kandidaten in bepaalde situaties automatisch worden voorgesteld aan de opdrachtgever”, licht de algemeen directeur toe. “Zodat er nog sneller een potentiële match is en het systeem daar automatisch melding van maakt. Zo helpt het systeem de gebruiker proactief in zijn of haar dagelijkse werk. Het matchingproces op basis van relevante data verbetert continu. Als dit doorzet, werkt het automatische proces op een gegeven moment minstens zo goed als mensenwerk. We staan aan het begin van heel mooie ontwikkelingen.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RecruitNow.

Over Auteur

Reageer