A1-verloning op zijn retour

1

Het Europese Hof heeft in een zeer recente uitspraak een stok tussen de spaken gestoken van de mogelijkheden om A1-verloning toe te passen.

Wat is A1-verloning?

Normaal gesproken zal een werknemer die in een ander land in Europa gaat werken, in dienst treden bij de werkgever in het land waar wordt gewerkt. Sociale premies worden dan afgedragen in het land waar wordt gewerkt. Bij een A1-verloning werkt het andersom: de werknemer blijft in dienst van een werkgever in het thuisland en daar worden de afdrachten gedaan. Met een A1-verklaring kan worden aangetoond dat er inderdaad afdrachten in het buitenland worden gedaan.

Werving in het buitenland

Veel uitzendbureaus die met arbeidsmigranten werken hebben wervingskantoren in Oost-Europa. Die kantoren doen de recruitment, waarna de arbeidsmigranten in Nederland aan het werk gaan en bij het Nederlandse uitzendbureau op de loonlijst staan. In die situaties is er géén sprake van een A1-verloning. De A1-verloning heeft alleen betrekking op die situaties dat de arbeidsmigrant in het thuisland op de loonlijst staat.

Waarom is A1 financieel voordelig?

Voor arbeidsmigranten die in Nederland komen werken is het voor de Nederlandse werkgever financieel vaak aantrekkelijk om dit via een A1-verloning te kunnen doen, omdat in diverse landen de werkgeverslasten lager zijn dan in Nederland. De verschillen zijn vaak best fors, o.a. door onze 5% hogere WW-premie voor medewerkers met een tijdelijk contract, pensioenpremies en niet te vergeten de transitievergoeding.

Gevolgen uitspraak

In de uitspraak van het Europese Hof is bepaald dat om de A1-verloning uitsluitend mogelijk is, als het in een lidstaat gevestigd uitzendbureau ‘een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden verricht voor inlenende ondernemingen die eveneens in die lidstaat zijn gevestigd en aldaar hun activiteiten uitoefenen’.
Is een uitzendbureau bijvoorbeeld substantieel actief op de lokale Poolse uitzendmarkt, dan mag dat bureau via een A1-verklaring medewerkers uitzenden naar Nederland. Is het Poolse uitzendbureau vrijwel uitsluitend gericht op het uitzenden van mensen naar andere landen, dan is op basis van deze uitspraak de A1-verloning niet langer mogelijk en moeten de uitzendkrachten verplicht verloond worden én sociale premies worden betaald in het land waar ze werken.

Derdelanders

Nadat ABN AMRO vorig jaar naar buiten kwam met het nieuws dat uitzenders ook meer gebruik maken van A1-verloning van derdelanders (arbeidsmigranten buiten de EU), heeft ABU-directeur Jurriën Koops vorig jaar in een column bepleit om de derdelanders niet via de A1-achterdeur te laten werken, maar dat die mensen net als wijzelf via de voordeur het bedrijf binnenkomen. Deze uitspraak van het Europese Hof zal hier een goede bijdrage aan gaan leveren.

Henk Geurtsen (Experts in Flex)

Dit is een bijdrage van Henk Geurtsen, partner Experts in Flex.

 

Volg Flexmarkt op LinkedIn:

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Hoe controleer je dit als inlener? Wij kennen de wet inleners aansprakelijkheid en inleners kunnen aansprakelijk gesteld worden voor niet correct afgedragen sociale lasten.

Reageer