Tag: discriminatie

Flexwerkers
Leeftijdsdiscriminatie soms toegestaan

Bij het werven van personeel is selecteren op leeftijd niet toegestaan. Om de werkloosheid te bestrijden heeft het kabinet hier een uitzondering op gemaakt voor specifieke leeftijdsgroepen. Het College voor de Rechten van de Mens keurt het gebruik van deze uitzondering in één van haar uitspraken goed.