Tag: minimumloon

Flexwerkers
VNG: ‘Wet Aanpak Schijnconstructies benadeelt kwetsbaren’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Asscher per brief dringend gevraagd snel met een oplossing te komen voor negatieve effecten op de schuldhulpverlening die voortvloeien uit de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet was al eerder onderwerp van kritiek vanwege neveneffecten door het verbod op inhoudingen.

Flexwerkers
Minimumloon per 1 januari 2016

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2016 verhoogd met 1,11%. Per 1 januari 2016 gelden volgens de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ook nieuwe regels voor het minimumloon.

Flexwerkers
Meerderheid Kamer voor hoger minimumjeugdloon

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdag bij minister Asscher aangedrongen op een ‘substantiële’ verhoging van het minimumjeugdloon. Het jeugdloon moet volgens de Kamer beter aansluiten op het gewone minimumloon dat vanaf de leeftijd van 23 jaar geldt.

Werkgeverschap
Uitleg Wet aanpak schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de loonstrook en de betaling van het wettelijk minimumloon van kracht. De overheid heeft een document uitgebracht met meer informatie hierover.

1 2 3 4 5 6 8