Tag: wga

Werkgeverschap
‘Premiedifferentiatie enorm risico voor uitzendorganisaties’

Met de stapsgewijze invoering van de BeZaVA, in de volksmond de Wet modernisering Ziektewet, wil het kabinet de lasten van de uitkeringen in het kader van de ZW-flex en de WGA-flex meer bij de werkgever zelf neerleggen. Deze toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ zou een preventieve werking moeten hebben. Maar is het wel terecht om de uitzendbranche te verwijten dat zij de vervuiler is?

Werkgeverschap
WGA-markt wordt opgeschud

Werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn, hebben ongetwijfeld met instemming gelezen dat alle verzekeraars vorig jaar verlies leden op hun WGA-eigenrisicodragenverzekeringen. Ze weten daardoor zeker dat ze geen cent te veel betaald hebben voor hun polis.

Werkgeverschap
Premie WGA blijft stabiel

Werkgevers die de verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid hebben ondergebracht bij het UWV kunnen een stabiele premie tegemoet zien de komende jaren.