Tag: ww

Werkgeverschap
Sectorpremies 2014 vastgesteld

Het UWV heeft de sectorpremies voor 2014 vastgesteld. Deze premies worden gebruikt voor de eerste zes maanden van de WW-uitkeringen. Ook de gedifferentieerde premies voor de WGA en Ziektewet zijn bekend.

Arbeidsmarkt
Meer WW-uitkeringen aan 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers is in september met 1,3 procent gestegen tot 104 duizend. Tegelijkertijd nam het aantal uitkeringen vanuit de bouwnijverheid voor de tweede maand op rij af. Ook het aantal uitkeringen aan personen jonger dan 45 jaar daalde.

Werkgeverschap
UWV en uitzenders starten actie ouderenwerkloosheid

UWV bindt samen met private partijen de strijd aan tegen de snel stijgende werkloosheid onder 55-plussers. Onderdeel van het Actieplan 55PlusWerkt zijn een scholingsvoucher en een plaatsingsfee voor private intermediairs, zoals uitzendorganisaties die oudere werkzoekenden naar een baan bemiddelen.

Werkgeverschap
‘CPB moet plan flexwerk doorrekenen’

Het Centraal Planbureau moet de kabinetsplannen met WW, flexwerk en ontslagrecht doorrekenen. Dat vinden D66 en het CDA. D66 vindt dat de Kamer moet weten welke gevolgen de maatregelen hebben voor de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt
ContinuFlex speelt in op cofinanciering banenplan

Het Rijk gaat meebetalen aan sectorplannen om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid tegen te gaan en gevolgen van de crisis te bestrijden. De partijen betrokken bij de ContinuFlex-cao spelen hierop in met de introductie van een bonus voor behoud van werk.

Arbeidsmarkt
Werkloosheid blijft stijgen

Het afgelopen half jaar is de werkloosheid in ons land met ruim 100.000 gestegen. In juni kwam de werkloosheid in Nederland uit op 8,5 procent van de beroepsbevolking.

1 2 3 4 5 7