Veel 50-plussers in de WW hebben uitzendbaan

0

Ongeveer een kwart van alle 50-plussers met een WW-uitkering heeft naast de uitkering ook betaald werk. Relatief vaak is dit via een uitzendbureau. In de eerste twee maanden van dit jaar kende UWV 1.750 plaatsingsfees toe aan uitzendbureaus.

Dit blijkt uit een nieuwe analyse van UWV.

Uit de cijfers van UWV blijkt dat in het derde kwartaal van 2014 ongeveer 43.000 50-plussers naast hun WW-uitkering ook gedeeltelijk werkten. Omdat dit werk onregelmatig of tijdelijk is, of omdat ze minder uren werken dan vóór de werkloosheid, blijven zij uitkeringsgerechtigd.
UWV constateert dat veel 50-plussers vanuit de WW aan de slag gaan in een uitzendbaan. Van de mensen die gedeeltelijk het werk hervatten, doet twintig procent dat via de uitzendsector. Bij de volledige werkhervattingen gaat het om één op de vier.

Actieplan 50-plus werkt
Via het ‘Actieplan 50-plus werkt’ dat UWV sinds juli 2013 samen met sociale partners en de uitzendbranche uitvoert in opdracht van het ministerie van Sociale binden publieke en private partijen gezamenlijk de strijd aan tegen de hoge werkloosheid onder oudere werkzoekenden. Zo kunnen 50-plussers met een WW-uitkering deelnemen aan sollicitatie- en netwerkwerktrainingen, zijn er regionale bijeenkomsten voor werkzoekenden en werkgevers en voeren MKB Nederland en UWV de campagne Open voor 50-plus (www.openvoor50plus.nl) om werkgevers ertoe te bewegen ‘open te staan’ voor de kwaliteiten van 50-plussers.

Plaatsingsfee uitzendbureaus
In het actieplan is vastgelegd dat uitzendorganisaties die een 50-plusser vanuit de WW aannemen een bonus (plaatsingsfee) krijgen die op kan lopen tot €1.500 per persoon. Ook kunnen 50-plussers aanspraak maken op een scholingssubsidie (voucher) van maximaal €1000 om de kans op een baan te vergroten.
In de eerste twee maanden van dit jaar kende UWV 1.750 plaatsingsfees toe en 1.470 scholingsvouchers. Dit is meer dan geraamd en een zeer sterke stijging ten opzichte van dezelfde periode in 2014.

UWV ziet als belangrijkste reden voor de toegenomen populariteit de uitbreiding van de regeling naar de leeftijdsgroep 50-plus in september vorig jaar. Minister Asscher besloot hiertoe omdat de arbeidsmarktpositie van 50-plussers niet noemenswaardig afwijkt van de groep 55-plussers. Met de uitbreiding werden ook de voorwaarden voor het inzetten van het scholingsbudget versoepeld en is het aanvragen van een plaatsingsfee eenvoudiger geworden.

Bron: UWV

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer