7 vragen over de scholingsaftrek

0

De aftrekpost scholing gaat waarschijnlijk per 2021 verdwijnen. Wat houdt dit in en wat er precies veranderen? Zeven vragen over de scholingsaftrek.

 1. Scholingsaftrek, wat is dat voor post?
  De aftrekpost scholing is een belastingmaatregel waarbij de kosten voor studie en scholing aftrekbaar zijn. Niet alle kosten voor studies zijn aftrekbaar, alleen die uitgaven die voor een studie worden gedaan voor loopbaan of beroep.
 2. Wat nu de post verdwijnt?
  Je blijven ontwikkelen, bijscholen of mogelijk omscholen naar een nieuwe baan of functie is belangrijk. Flexwerkers, werkzoekenden en werkenden in krimpberoepen lopen het hoogste risico om werkloos te worden of langdurig te blijven. Het kabinet wil dat meer mensen de weg vinden naar financiering voor een leven lang ontwikkelen.
 3. Komt er iets voor in de plaats?
  Ja, het kabinet vervangt de fiscale scholingsaftrek door een STAP-budget. Stap staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. Daarmee kunnen zo’n 100.000 tot 200.000 mensen per jaar aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget van 1000 tot 2.000 euro per persoon. In 2019 en 2020 blijft de huidige fiscale aftrekpost voor studie nog bestaan.
 4. Hoe werkt de nieuwe regeling?
  Wie straks een opleiding wil doen, meldt zich online aan voor het STAP-budget door aan te geven welke opleiding of bij-, na, of omscholing hij wil volgen. Een breed scala aan opleidingen en cursussen komt daarvoor in aanmerking. Na goedkeuring van de aanvraag wordt het budget direct uitbetaald aan de opleidingsinstelling en de aanvrager kan van start gaan met de opleiding. Daardoor is het STAP-budget toegankelijk en eenvoudig in gebruik en moet tegelijkertijd misbruik tegengaan.
 5. Kan de uitzendorganisatie als opleider fungeren?
  Ja. Opleidingen en opleidingstrajecten kunnen worden aangeboden door uitzendorganisaties. Er zijn uitzendorganisaties die contracten en/of samenwerkingsverbanden hebben met opleidingsinstituten voor professionele begeleiding en opleidingsadvies. Bij krapte aan personeel op de arbeidsmarkt is opleiden belangrijker.
 6. Welke adviezen zijn van belang?
  Advies over te volgen opleidingen is belangrijk voor flexkrachten. Informatieverstrekking over aftrekbaarheid studiekosten is een essentieel aspect daarbij. Het helpt de uitzendkracht mogelijk over een drempel om te gaan studeren. In dat kader is het ook van aan te geven wat er onder de huidige regeling valt.
 7. Wat valt er onder de huidige regeling?
  Voor de huidige aftrekpost scholing gelden onder meer de volgende eisen:
 • Het moet een opleiding zijn voor de huidige of een toekomstige baan
 • De verplichte kosten moeten voor de betrokkene zelf worden gedragen en dus niet door een ander betaald worden
 • Het leertraject moet onder begeleiding en toezicht van een leraar staan
 • De scholingsuitgaven moeten meer dan 250 euro in een jaar bedragen, met een maximum van 15.000 euro.

 Bert Visser en Henk Geurtsen, beiden zijn partner bij Experts in Flex, beantwoorden in de rubriek Flexvraag vragen over regelgeving in de flexbranche. Dit artikel is gepubliceerd in de september-editie van Flexmarkt. Nog geen abonnee?

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer