Hernieuwde Ziektewet voor flexwerkers

0

Rijksoverheid reageert op eerdere berichtgeving vandaag over de nieuwe Ziektewet voor flexwerkers en geeft extra duiding aan het wetsvoorstel.

 

In het wetsvoorstel tot hervorming van de Ziektewet voor uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband blijft de maximale duur van de ziektewetuitkering twee jaar. Dit in tegenstelling tot wat de Volkskrant vanochtend op de voorpagina meldde. Op grond van het wetsvoorstel, dat binnenkort wordt behandeld in de Eerste Kamer, krijgen flexwerkers de eerste drie maanden een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon.

Opbouw

De periode van deze zogeheten loongerelateerde uitkering wordt verlengd op grond van het opgebouwde arbeidsverleden van de zieke flexwerker. Elk jaar arbeidsverleden leidt tot een verlenging van de loongerelateerde uitkering met een maand. De duur van deze loongerelateerde fase bedraagt maximaal 2 jaar.

Bij een kortere loongerelateerde uitkeringsperiode volgt daarna een ziektewetuitkering van 70% van het wettelijk minimumloon. De totale duur van de loongerelateerde uitkering en de minimumuitkering bedraagt maximaal twee jaar.

Verantwoordelijkheid
Naast de genoemde wijziging bevat het wetsvoorstel voorstellen om de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van flexwerkers te vergroten. Ook wordt meer ingezet op snellere werkhervatting door onder meer verlenging van de maximale periode van de proefplaatsing en intensievere samenwerking tussen het UWV en uitzendbureaus.

De hervorming van de Ziektewet heeft tot doel uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer