Loon over te weinig gewerkte uren niet terugbetalen

0

Een werkgever kan niet zomaar salaris over te weinig gewerkte uren terugvorderen. Als de werknemer een contract heeft met een vast aantal uren heeft hij recht op uitbetaling van de contracturen, ook al werkt hij minder.

De situatie

Een werkneemster heeft een tijdelijk contract voor 33 uur per week als schoonheidsspecialiste. Ze werkt de ene week 30 en de andere week 36 uur en komt zo gemiddeld op 33 uur uit. Aan het einde van het contract vraagt ze om uitbetaling van overuren en/of niet-genoten vakantiedagen. De werkgever laat de accountant op basis van de urenadministratie een en ander uitrekenen en komt tot de conclusie dat de werkneemster te weinig uren heeft gewerkt en teveel vakantiedagen heeft opgenomen, totaal ongeveer ter waarde van € 2.000.

De vordering

De werkgever vordert bij de kantonrechter terugbetaling van de teveel uitbetaalde uren en de teveel opgenomen vakantie-uren.

Het oordeel

De kantonrechter stelt vast dat het hier niet gaat om een flexibel-urencontract maar om een contract met een vaste arbeidsduur. De werkneemster had daarom recht op uitbetaling van 33 uur per week, ook al werkte ze minder. Omdat niet is gebleken dat er sprake was van ongeoorloofde afwezigheid en omdat de werkgever het rooster opstelde, ligt de reden van de mogelijk te weinig gewerkte uren in de risicosfeer van de werkgever.

Voor wat betreft de vakantie-uren overweegt de kantonrechter dat als de werkneemster te veel vakantiedagen heeft genoten dit nog niet wil zeggen dat ze de waarde van die dagen moet terugbetalen. Dat kan alleen als bij de opname van de vakantiedagen een expliciete afspraak is gemaakt dat teveel opgenomen vakantiedagen terugbetaald moeten worden als bij het einde van het dienstverband nog niet voldoende vakantiesaldo is opgebouwd. De kantonrechter verwijst hier bij naar eerdere rechtspraak. Daarnaast speelt mee dat de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst vast stelde wanneer de werkneemster vakantie mocht opnemen.
De kantonrechter wijst de vorderingen tot terugbetaling van salaris en vakantie-uren af.

Bron:
LJN BL 5607, Kantonrechter Zaandam
Eerste aanleg, 04 maart 2010

Door mr. Ingrid Kooijman

Zie ook:
Niet gewerkte uren voor rekening werkgever (LJN BK4577)

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer