Nieuwe cao uitzendkrachten in gebruik

0

De nieuwe cao voor uitzendkrachten is op 5 november 2012 ingegaan. De cao is van belang voor werknemers die vrijwillig de ABU cao toepassen.

In juli bereikten de ABU en de vakbonden al overeenstemming op hoofdlijnen over de nieuwe CAO. Deze zijn:

• Uitzendkrachten krijgen met ingang van 2015 een loon dat gebaseerd is op het salaris van de werknemers van de inlener.
• Voor specifieke groepen, bijvoorbeeld mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, blijven aparte beloningsregels in de cao gelden. Voor deze groepen wordt intensief ingezet op scholing. Voor uitzendkrachten die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij het uitzendbureau gaan eveneens de eigen in de CAO opgenomen beloningsregels gelden.
• De bestrijding van malafiditeit in de uitzendsector wordt nog intensiever aangepakt. De gestelde certificeringsnormen aan uitzendbureaus worden aangescherpt en er vindt meer strikte controle op correcte cao-toepassing plaats.
• De normen voor huisvesting van arbeidsmigranten worden opgenomen.

Klik hier voor de nieuwe cao teksten.

De meeste nieuwe afspraken dienen pas te worden toegepast vanaf 31 december 2012. Het verplicht hanteren van de inlenersbeloning geldt pas vanaf 1 januari 2015.

Inmiddels is de CAO aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt ook het verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring gedaan.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer