Nieuwe tool voor ET-regeling

0

Experts in Flex heeft in samenwerking met de ABU en de NBBU een nieuwe en uitgebreidere versie van de ET-tool ontwikkeld.

Hiermee kunnen uitzendbureaus, payrollbedrijven en de aanbieders van verloningssoftware inzicht krijgen in de regels, de juiste berekeningen maken en minstens controleren of met de uitruil voldaan wordt aan de belangrijke WML-grens.

Veel fouten

De afgelopen maanden hebben Experts in Flex, ABU en NBBU zich nog verder in alle details verdiept en zijn onduidelijkheden voorgelegd aan de Inspectie SZW.
Henk Geurtsen: “De regeling is complex en foutgevoelig. We zien op veel loonstroken dat de manier waarop de uitruil wordt berekend niet juist is. Op het gebied van de vakantiedagen is het helemaal erg. Daar gaat het heel vaak fout.”

WML-toets

Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan dat er mag, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. Maar als er teveel wordt uitgeruild dan heeft dat hele andere gevolgen: uitzendkrachten zullen dan achteraf nabetaald moeten worden om niet onder het WML te komen. Gebeurt dat wel, dan ligt een bezoek van de Inspectie SZW op de loer, en ook zal het tot major opmerkingen leiden bij onder meer een NEN-controle.
De oorzaak van de problemen rondom de WML-toets zijn het gevolg van de wijzigingen van de Wet minimumloon (Wml) per 1 januari 2018 die gevolgen hebben voor de ET-regeling. Met de WML-toets die opgenomen is in de tool kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen.

Gratis voor leden ABU en NBBU

Leden van de ABU en de NBBU kunnen de tool gratis downloaden op het ledengedeelte van de desbetreffende website. Alle andere geïnteresseerden kunnen de tool bestellen via de website van Experts in Flex.
Naast een kleine eenmalige licentievergoeding voor de tool is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten, waarmee bij wijzigingen in de ET-regeling een gratis update wordt verstrekt. Ook kan er voor de meest uiteenlopende onderwerpen rondom de ET-regeling helpdesk-ondersteuning worden verzorgd.

Bron: ExpertsinFlex

__________________________________________________________________________________________

ET-regeling

De ET-regeling maakt het mogelijk dat brutoloon is uit te ruilen tegen onbelaste vergoedingen en verstrekkingen van de zogenaamde extraterritoriale kosten. Dat zijn de extra kosten van buiten Nederland afkomstige uitzendkrachten die tijdelijk in Nederland werken. In het kader van de ET-regeling gaat het specifiek om de kosten van dubbele huisvesting, de vervoerskosten van en naar het land van herkomst en de (hogere) kosten van levensonderhoud. Het uitruilen van brutoloon kan zowel voor de uitzendondernemingen als voor de buitenlandse uitzendkrachten voordeel opleveren.

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer