Ontslag op staande voet wegens niet naleven van voorschriften bij ziekte

0

Na geweigerd verlof meldt medewerker zich
ziek

Een werknemer heeft vijf weken vakantie opgenomen en die in het buitenland doorgebracht. Een paar dagen voor het einde van de vakantie belt hij zijn werkgever en verzoekt om wat dagen extra verlof vanwege de ziekte van zijn moeder. Hij krijgt drie dagen extra. Een dag voor het eind van dit verlof verzoekt hij andermaal om verlenging. De werkgever weigert. De werknemer verschijnt echter niet op het werk. De werkgever verzoekt hem schriftelijk om direct contact op te nemen. Een dag later ontvangt de werkgever een fax vanuit het vakantieland met een medische verklaring, waarin is vermeld dat de werknemer wegens ziekte een week lang niet zal kunnen werken. Een week later ontvangt hij een soortgelijke verklaring, en twee weken daarna nog één.
De werkgever heeft de werknemer in deze periode een schriftelijke waarschuwing gestuurd en gedreigd met ontslag op staande voet als de werknemer niet binnen een bepaalde termijn contact heeft opgenomen en een verklaring van een onafhankelijke arts heeft ingestuurd. De werknemer krijgt ontslag en vordert doorbetaling van loon, de werkgever verzoekt om voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
 
De beslissing
De enkele weigering van een werknemer om de opgelegde controlevoorschriften bij ziekte na te leven, levert geen dringende reden op voor ontslag. Bijkomende omstandigheden kunnen een dergelijk ontslag op staande voet wel rechtvaardigen. Daar was in deze situatie sprake van. De werkgever heeft de werknemer alsnog in staat gesteld om aan de voorschriften te voldoen. Pas daarna is tot ontslag overgegaan.
Kantonrechter Utrecht 17 december 2004, Jurisprudentie Arbeidsrecht 2005, nummer 24
 
Commentaar
Indien de werkgever haar geduld kan bewaren en de werknemer alsnog in staat stelt om de voorschriften bij ziekte binnen een redelijke termijn na te leven, kan in een situatie waarin de werknemer na een buitenlandse vakantie niet terugkeert met succes ontslag verlenen.
 
Bron: mr J.M. Caro, Advocatenkantoor Werk & Wet
 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer