Onderwerp: Werkgeverschap

De flexondernemer is ook werkgever, zowel van personeel in vaste dienst als flexkrachten. Daarom is kennis van alle rechten en plichten die met dit werkgeverschap te maken hebben van groot belang. Flexmarkt biedt actuele informatie over arbeidsrecht, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden, etc. Daarnaast heeft de Modernisering Ziektewet (BeZaVa), bedoeld als prikkel voor werkgevers om ziekte en arbeidsongeschiktheid bij tijdelijke krachten te voorkomen, ook grote gevolgen voor flexondernemers. Ook wet- en regelgeving en fiscale onderwerpen die relevant zijn voor de flexondernemer komen hier aan bod. En uiteraard informatie over Uitzend-cao’s en cao-gerelateerde onderwerpen zoals de inlenersbeloning.

Artikelen over het onderwerp werkgeverschap

Werkgeverschap
Tone of voice

Woordkeus, stem en lichaamstaal kunnen in een
presentatie belangrijker zijn dan de inhoud. De woorden die je kiest, maken een
groot verschil.

Werkgeverschap
Zelfmanagement

Mensen hebben een bepaalde baan niet alleen omdat zij
de juiste papieren of ervaring hebben. Wat vooral telt, is het idee dat een
medewerker iets kan toevoegen aan een functie of takenpakket. Echt iets
toevoegen lukt alleen als je jezelf goed kent en weet wat je wilt. Goed
zelfmanagement dus.

Werkgeverschap
Verbale communicatie

Binnen het uitzendbureau is optimaal communiceren
essentieel. Helaas komt het vaak voor dat mensen langs elkaar heen praten.
Elkaar niet begrijpen. Of geen idee hebben wat de ander zegt en bedoelt.

Werkgeverschap
Omgaan met klachten

Er staat een boze uitzendkracht voor je. Zij heeft een
klacht over de inlener. Of zij is het niet eens met de arbeidsvoorwaarden.
Klachten en grieven: daar krijgt ieder uitzendbureau mee te maken. Hoe ga je er
effectief mee om?

Werkgeverschap
Conflicten vermijden

Soms is een conflict noodzakelijk en onvermijdelijk. Maar vaak is een andere oplossing effectiever. Hoe vermijd je onnodige conflicten?

Werkgeverschap
Tips voor het nemen van initiatief

Initiatief nemen heeft veel voordelen. Je kunt laten
zien waartoe je eigenlijk in staat bent. Je onderscheidt jezelf van de massa. En
je kunt nieuwe manieren vinden om plezier in je werk
te krijgen.

Flexwerkers
Feedback geven en krijgen

Iedereen heeft behoefte aan waardering en erkenning.
Waardering werkt motiverend. Wijs daarom een uitzendkracht regelmatig op zijn of
haar sterke kanten. Dat heet positieve feedback: je geeft de uitzendkracht
terugkoppeling over zijn prestaties. Andersom zul je ook wel eens complimenten
krijgen van mensen in je omgeving. Hoe ga je daar goed mee
om?

1 169 170 171 172 173 177