Pensioenregeling voor uitzendkrachten

0

Vanaf 1 januari 2004 zijn alle uitzendondernemingen in Nederland verplicht aangesloten bij Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STiPP).

Dat staat in een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitzender is verantwoordelijk voor de aansluiting bij het pensioenfonds.

Twee regelingen

Pensioenfonds STiPP kent twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Onderstaande tabel geeft de belangrijkste verschillen tussen deze regelingen weer.

Basisregeling  Plusregeling
Premie De premie bedraagt 2,6% van het brutoloon en is geheel voor rekening van de werkgever. De premie bedraagt 12,3% van de pensioengrondslag. Zowel de werkgever als de uitzendkracht moet hiervan een percentage betalen. Bovendien moet er rekening gehouden worden met een franchise per uur.
Beschikbare premie Een vast percentage, namelijk 2,6% van het brutoloon. De beschikbare premie is een percentage van de pensioengrondslag. Het percentage verschilt per leeftijd.
Pensioengrondslag Bruto weeksalaris Brutoloon minus de franchise
Brutoloon  – het loon over de normale gewerkte uren.
– loon over onregelmatige uren (de uren in afwijkende dag- en tijdzones).
– indien tijdens ziekte loon wordt doorbetaald: het werkelijk door de werkgever doorbetaalde loon.
– de vergoeding wegens loonderving van (een) wachtdag(en) in geval van ziekte (wachtdagcompensatie)
– de uitbetaalde reserveringen voor vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen (indien van toepassing)
– de vakantiebijslag
– het loon over de normale gewerkte uren.
– loon over onregelmatige uren (de uren in afwijkende dag- en tijdzones).
– indien tijdens ziekte loon wordt doorbetaald: het werkelijk door de werkgever doorbetaalde loon.
– Het loon over vakantiedagen, bijzonder verlof, korf verzuim en feestdagen (indien van toepassing)
– de vakantiebijslag.

 

Aanmelding deelnemer Is de werknemer 21 jaar of ouder? En werkt de werknemer zonder vast contract? Dan bouwt hij pensioen op via de Basisregeling. Hij moet wel minstens 26 weken voor één onderneming hebben gewerkt. Tot 78 weken blijft de werknemer in de Basisregeling, daarna moet hij voor de Plusregeling worden aangemeld. Werkt de werknemer langer dan 78 weken voor een aangesloten uitzendbureau, dan moet de werknemer voor de Plusregeling worden aangemeld. Heeft de werknemer een contract voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd? Dan gaat de werknemer pensioen opbouwen via de Plusregeling. Bij deze regeling geldt geen wachtperiode.

 

Uitzendkracht wisselt van uitzendbureau

Als een uitzendkracht bij een andere uitzendonderneming gaat werken zonder een onderbreking van 52 weken of langer, blijft hij pensioen opbouwen in de Basisregeling. De nieuwe uitzender moet wel binnen de werkingssfeer van deze cao en/of werkingssfeer van de verplicht gestelde pensioenregeling vallen.

Voor de Plusregeling geldt dat wanneer de uitzendkracht eerder pensioen heeft opgebouwd bij StiPP en als dit minder dan een half jaar terug was, hij direct pensioen gaat opbouwen in de Plusregeling. Hij gaat niet eerst pensioen opbouwen in de Basisregeling.

Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op de website van STiPP 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer