Detacheringsperiode telt niet mee bij berekening ontbindingsvergoeding

0

Een detacheringsperiode van een half jaar vanuit een andere organisatie bedoeld als proefperiode, telt in deze zaak niet mee als dienstverband voor het berekenen van de ontbindingsvergoeding.

 

De situatie

De werknemer is in dienst als hoofd horeca bij zwembad de Boetzelaer. Daarvoor werkte hij als ambtenaar in de functie van hoofd huishoudelijke dienst bij de gemeente. In december 2006 werd de werknemer vanuit de gemeente als proefperiode van een half jaar gedetacheerd bij het zwembad. Het streven was om daar per 1 juni 2007 in dienst te treden. Dit is uitgesteld in verband met een privatiseringskwestie. De werknemer is uiteindelijk per 1 januari 2008 in dienst getreden bij het zwembad.

Het verzoek en het verweer

Na een periode van disfunctioneren verzoekt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter wijst het verzoek toe en bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding rijst de vraag wat de datum van indiensttreding is. Telt de detacheringsperiode mee? En de periode dat de werknemer als ambtenaar werkte? De werknemer is van mening dat de periode dat hij als ambtenaar werkten (vanaf 198x) ook meetelt op grond van het sociaal plan van gemeente voor medewerkers die per 1 september 2007 in dienst zijn bij de gemeente en werken bij het zwembad.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat 1 juni 2007 geldt als indiensttredingsdatum voor het berekenen van de ontslagvergoeding. Het zwembad is een zelfstandig rechtspersoon en de werknemer is heel ander werk gaan doen. Op basis daarvan kan het zwembad niet als opvolgend werkgever worden beschouwd.

Uit een brief blijkt dat het de bedoeling was dat de werknemer per 1 juni 2007 in dienst zou treden en dat zijn aanstelling als ambtenaar zou eindigen. Dat dat later is geworden door de privatiseringskwestie, maakt voor de bepaling van de vergoeding in deze procedure geen verschil. De kantonrechter wijst om dezelfde reden de aanspraak op toepassing van het sociaal plan af.

 

Bron:


LJN BK7581
, Kantonrechter Den Haag
Ontbindingsprocedure, 15 oktober 2009

Door mr. Ingrid Kooiman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer