Psychische klachten: innovatieve begeleiding maakt het verschil

0

Door de afschaffing van sectorverloning per 2020 overwegen veel uitzenders om weer eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. Bent u hier ook mee bezig, dan is het goed om potentiële uitvoerders te toetsen op hun omgang met psychische klachten. Werknemers met deze klachten verzuimen bovengemiddeld lang en hebben een groot risico op WGA-instroom.

Om precies te zijn veroorzaken psychische klachten ruim 40% van de instroom in de WGA. De meer dan 100.000 deels arbeidsongeschikten met deze klachten vormen bijna de helft (48%) van de WGA-populatie. Dit heeft alles te maken met een ernstig gebrek aan perspectief voor de getroffen werknemers. Hun gemiddelde verzuimverloop heeft nog het meest weg van dat van levensbedreigend zieken.

Zorg dat u wél perspectief kunt bieden

Succesvolle re-integratie is altijd de beste schadelastbeheersing. Daarom is het van belang dat u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet wél werkend perspectief kunt bieden bij psychische klachten. Deskundige ondersteuning bij dit vraagstuk is onmisbaar, want de begeleiding neerleggen bij leidinggevenden is vragen om het onmogelijke. Onderzoek van TNO wijst uit dat zij meestal de specialistische kennis en competenties missen om op de juiste wijze met werknemers met psychische klachten om te gaan.

Aangepast werk is de sleutel

Tegelijkertijd is het wel essentieel om de afstand tot de werkvloer zo klein mogelijk te houden. Snelle werkhervatting met aangepaste werkzaamheden biedt de beste kansen op succesvolle re-integratie. Werk geeft structuur, houvast en een zinvolle dagbesteding: grote pluspunten bij klachten waarvan verlies van grip op het eigen functioneren een belangrijk kenmerk is. Aan het werk zijn geeft de beste kansen om de controle weer terug te krijgen. Om die reden schrijven de richtlijnen voor bedrijfsartsen voor dat het zaak is om de werknemer zo snel mogelijk weer bij het werk te betrekken.

Geef de bedrijfsarts de regie

Volgens de wet horen werkgever en werknemer bij ziekte op basis van advies van de bedrijfsarts afspraken te maken over werkhervatting. Bij psychische klachten is het echter verstandig om af te spreken dat de bedrijfsarts de regie heeft. Zo voorkomt u dat u deze taak neerlegt bij een leidinggevende die de vereiste kennis mist en een werknemer die door zijn klachten al helemaal niet tot sturen in staat is. De wet biedt u de ruimte om dit te doen; het kabinet is zelfs bezig om het advies van de bedrijfsarts leidend te maken bij toetsing van de re-integratie-inspanningen door UWV.

Acture en psychische klachten

De Acture Groep pleit voor een wettelijk vastgelegde regisseursrol voor de bedrijfsarts bij psychische klachten. Niets belet u echter om als eigenrisicodrager voor de Ziektewet nu al afspraken van deze strekking te maken.

Dit artikel is gesponsord door Acture, private uitvoerder sociale zekerheid voor de Nederlandse flexbranche.

Over Auteur

Reageer