Uitzendbureaus profiteren niet van recordcijfers arbeidsmarkt

0

Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van dit jaar met 6.000 toegenomen tot een recordaantal van 284.000, meldt het CBS. Bij de uitzendbureaus lijkt de groei tot stilstand te komen, al ging het aantal uitzendbanen zonder correctie voor seizoensinvloeden wel met 45.000 omhoog.

Er zijn nu in totaal 10.672.000 vol- en deeltijdbanen (werknemers en zelfstandigen), 40.000 meer dan in het eerste kwartaal. Het aantal banen groeit inmiddels ruim vijf jaar achter elkaar. De laatste vijf jaar zijn er bijna een miljoen banen bijgekomen. De banengroei kwam in het tweede kwartaal volledig voor rekening van werknemers. Het aantal banen van zelfstandigen bleef stabiel op 2.162.000. In de zorg pluste het aantal banen met 13.000. Handel, vervoer en horeca en de bouw noteerden een groei met 6.000 banen.

Kleine plus uitzendbureaus

Bij de uitzendbureaus lijkt de groei grotendeels achter de rug, al telden ze in het tweede kwartaal nog 1.000 extra banen, tegen een nulgroei in de eerste drie maanden in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar. In de eerste helft van 2018 was de banengroei in de uitzendbranche nog 16.000, in de eerste helft van 2017 nog 40.000. De uitzendbranche is met 837.000 werknemersbanen goed voor 10% van het totaal.

Het CBS past wel een seizoenscorrectie toe op de cijfers. Niet gecorrigeerd voor seizoensgebonden invloeden steeg het aantal werkzame personen in de uitzendbranche naar 751.000, tegen 719.000 in het eerste kwartaal. Het aantal banen ging omhoog naar 836.000 (791.000).
Het aantal vaste banen bedroeg eind juni 5,5 miljoen, 193.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie stagneerde in de eerste twee kwartalen van 2019 en kwam uit op 1.944.000. Eind vorig jaar waren dat er 1.981.000. Het aantal zzp’ers bleef in het tweede kwartaal min of meer stabiel op 1,1 miljoen.

Spanning naar nieuw hoogtepunt

Het aantal werklozen ligt nog iets hoger dan het aantal vacatures, maar daalde wel met 11.000 naar 305.000. ‘Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen’, aldus het CBS. In het eerste kwartaal waren er nog 88 vacatures per 100 werklozen. De spanning bereikte halverwege 2013 een dieptepunt, toen er maar 14 vacatures waren per 100 werklozen. Daarna is de spanning gestaag opgelopen; die is inmiddels tweemaal zo groot als twee jaar geleden.
Het aantal vacatures groeit elk kwartaal en is nu driemaal zo hoog als op het dieptepunt in 2013. Er kwamen 313.000 nieuwe vacatures bij, terwijl er 307.000 werden vervuld. ‘Niet eerder zijn er in een kwartaal zoveel vacatures vervuld.’ Het aantal nieuwe vacatures bleef iets achter bij het recordaantal van het eerste kwartaal (316.000).

Financiële dienstverlening blijft achter

In de handel (56.000), de zakelijke dienstverlening (47.000) en de zorg (38.000) worden de meeste mensen gezocht. In die laatste sector is het aantal vacatures in het tweede kwartaal het meest toegenomen, met 3.000. In de handel, de zorg, de horeca, het onderwijs en de ICT waren er nog nooit zoveel openstaande vacatures. De financiële dienstverlening is de klap van de economische crisis niet meer te boven gekomen. Het aantal vacatures is daar in het tweede kwartaal gedaald naar 8.700 (9.000): dat is minder dan de helft van de aantallen die tot aan 2008 werden geteld.

Vacaturegraad in ICT het hoogst

De vacaturegraad – het aantal vacatures per 1.000 banen – heeft eveneens een nieuw hoogtepunt bereikt. Die staat op 34, tegen 33 in het eerste kwartaal. Beide kwartalen scoren hoger dan de hoogste stand van 32 die eerder in 2007 en 2008 werd genoteerd. Informatie en communicatie kent de hoogste vacaturegraad (65), maar die is wel met 3 gedaald vergeleken met een kwartaal eerder. Horeca (58) en de bouw (57) hebben ook een hoge vacaturegraad, in tegenstelling tot het onderwijs, waar er maar 18 vacatures zijn per 1.000 werknemers.
Het aantal werklozen is verder gedaald naar 305.000, het laagste aantal sinds het CBS kwartaalcijfers publiceert. ‘In de loop van het tweede kwartaal is de dalende trend van het aantal werklozen omgeslagen in een lichte stijging’, kan het bureau al wel melden.

Bron: CBS

Lees ook: CBS: 4.000 uitzendbanen erbij op overspannen arbeidsmarkt

Over Auteur

Reageer