Uitzenders opgelet: sectorverlonen kan weer

1

Door een uitspraak van de rechtbank is het afschaffen van de sectorverloning nu definitief van de baan. De komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verandert sowieso de berekeningen van de WW-premie. Ook voor de premie Werkhervattingskas staan er veranderingen op stapel.

Lees de uitleg hierover van Henk Geurtsen (partner van Experts in Flex).

Ongelijk speelveld

Toen voormalig minister Asscher in 2017 een streep zette door het kunnen aanvragen van een vaksector voor een uitzendbureau of payrollbedrijf, ontstond er een ongelijk speelveld. Bestaande indelingen in vaksectoren bleven bestaan, maar nieuwe aanvragen werden niet meer in behandeling genomen. Ik heb dit altijd ervaren als een oneerlijk speelveld en dat is nu bevestigd door het Hof Arnhem-Leeuwarden. Deze uitspraak is definitief, omdat het ministerie van Financiën besloten heeft om niet in cassatie te gaan.

Sectorverlonen kan weer

Dus sectorverlonen kan weer, in ieder geval tot 1 januari 2020. Gelet op de premieverschillen tussen sector 52 en diverse vaksectoren kan dat financieel toch al interessant zijn. Wat er gaat gebeuren vanaf 1 januari 2020 is nog niet definitief.

WW-premie

Zoals het wetsvoorstel (Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)) nu is, zal de financiering van de WW (de sectorpremie) vanaf 1 januari 2020 vervangen worden door een heel ander stelsel, waarbij elke werkgever dezelfde premie betaalt en waarbij er alleen maar onderscheid wordt gemaakt tussen contracten voor bepaalde tijd (hoge premie) en onbepaalde tijd (lage premie). Uiteraard zitten er extra voorwaarden aan om in de lage premiecategorie te komen en zijn er ook weer uitzonderingen, maar dit wordt de grote lijn, als de wet definitief wordt.

Werkhervattingskas (Whk)

Voor de Whk lijkt het erop dat vooralsnog de huidige systematiek van financiering ongewijzigd blijft, waardoor de vaksectoren voor dat deel nog blijven bestaan, ook na 1 januari 2020.
Daarbij is het nog wel de vraag hoe uitzendbureaus ingedeeld gaan worden. Daarbij lijken er drie scenario’s mogelijk:

  1. De indeling in de (vak)sector zoals die eind 2019 is, blijft ook na 1 januari 2020 van kracht voor de Whk
  2. Uitzendbureaus worden voor de Whk ingedeeld in sector 52 en payrollbedrijven in sector 45
  3. De financiering van de Whk gaat ook per 1 januari 2020 op de schop en wordt vervangen door een nieuw systeem

Om optie 3 te realiseren zal de wetgever wel heel veel stappen moeten zetten om dit voor 1 januari a.s. gerealiseerd te krijgen, dus dat lijkt niet voor de hand liggend.

Rekensom maken

Of het interessant is om nu een indeling in vaksectoren aan te vragen is een kwestie van rekenen. De verschillen in premie tussen sector 52 en de meeste vaksectoren zijn in 2019 vrij groot, dus het kan al snel de moeite waard zijn.

Dit artikel is geschreven voor Flexmarkt door Henk Geurtsen, partner van Experts in Flex.

Lees ook: Afschaffen sectorverloning uitgesteld

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

1 reactie

  1. Er is geen twijfel nodig over de drie geschetste scenario’s. Scenario 1 en 3 zijn op voorhand al uitgesloten. Met ingang van de WAB wordt een uitzender bij sector 52 aangesloten. Er is geen sprake van een aparte sectorindeling voor whk.

Reageer