Afschaffen sectorverloning uitgesteld

0

Toen oud-minister van Sociale Zaken Asscher nog aan de knoppen draaide, leek het erop dat op 1 januari 2019 ook voor de bestaande gevallen het verlonen in vaksectoren zou komen te vervallen. Met de komst van minister Koolmees en het huidige kabinet is er nu iets belangrijks veranderd in de sectorverloning.

Het Ministerie van SZW heeft bevestigd aan de NBBU, dat de datum van 1 januari 2019 van de baan is.

Minister Koolmees heeft namelijk besloten om de huidige situatie in stand te laten, totdat de uitwerking van een nieuwe systematiek voor de WW-premies is afgerond. De invoering daarvan wordt verwacht in (de loop van) 2020. Dit besluit is meegedeeld aan de sociale partners in de Regiegroep.  Voor de flexbranche betekent dit dat uitzendbureaus die nu gebruikmaken van sectorverloning dit in ieder geval in het jaar 2019 ook nog kunnen doen.

Nieuwe systematiek WW-premie

De nieuwe systematiek voor de WW-premie die het kabinet voor ogen heeft is opgenomen in het regeerakkoord. De mogelijke methode die daarin staat genoemd is een WW-premie afhankelijk van de lengte van het arbeidscontract. Hoe het er uiteindelijk in 2020 uit komt te zien moeten we uiteraard afwachten.

Nieuwe uitzendbedrijven

Voor nieuwe flexbedrijven en bestaande bureaus die een extra BV willen oprichten of sectorverloning willen gaan implementeren, blijft de deur op slot. Zij kunnen uitsluitend ingedeeld worden in sector 52.

Gevolgen sectorverloning bij overnames

Wat ook blijft, is dat bij overname van activiteiten de Belastingdienst een bestaand bureau moet herbeoordelen alsof het een nieuwe aanvraag is, waardoor in dat geval het bureau zijn sectoraansluiting zal verliezen. Lees hiervoor het artikel Gevolgen afschaffen sectorverloning bij overnames.

Dit artikel is geschreven voor Flexmarkt door Henk Geurtsen, partner van Experts in Flex.

Lees ook:

 

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer