Stilzwijgend instemmen met overname arbeidsovereenkomst

0

Een werknemer hoeft niet uitdrukkelijk akkoord te gaan met een contractsovername. Stilzwijgende instemming is voldoende.

 

Zeker als er geen verandering in de arbeidsvoorwaarden zijn. De werkgever mag er dan na een tijdje op vertrouwen dat de werknemer in de nieuwe situatie berust.

De situatie

Een werknemer is in 1998 in dienst getreden bij een houthandel. De houthandel is in datzelfde jaar overgenomen en later, in 2002, geherstructureerd. De nieuwe houthandel is nu één van de twee personeelsvennootschappen die onder een holding en een handelsmaatschappij vallen. De arbeidsvoorwaarden van de werknemer zijn niet gewijzigd.

In 2009 laat de holding aan de werknemer weten dat zijn functie komt te vervallen en er ontbinding wordt gevraagd bij de kantonrechter.

De rechter ontbindt de overeenkomst tussen de houthandel en de werknemer onder toekenning van € 14.572,28 ontslagvergoeding. In het vonnis bevestigt de rechter dat er een arbeidsovereenkomst bestond tussen de houthandel en de werknemer.

Sinds 1 februari 2010 ontvangt de werknemer geen loon meer en wordt hij, ondanks zijn protesten, niet meer toegelaten tot zijn werk.

De vordering

De werknemer vordert onder meer doorbetaling en wedertewerkstelling. Hij meent dat hij na de herstructurering bij de handelsmaatschappij dan wel bij de holding in dienst is gekomen en dat hij nooit heeft ingestemd in de contractsovername door de houthandel.

Het oordeel

De kantonrechter concludeert dat de werknemer in dienst is getreden bij de houthandel. Omdat een formele overgang van de onderneming ontbrak, was een contractsovername, en dus instemming van de werknemer, noodzakelijk. De werknemer heeft ingestemd door jarenlang, stilzwijgend de situatie te accepteren. Dat de werknemer niet echt wist dat de houthandel zijn daadwerkelijke werkgever was, en dat hij hiervan de juridische consequenties niet kon overzien, is te begrijpen, oordeelt de rechter. Ook al stond de naam van dat bedrijf op de loonstrookjes en jaaropgaven.

Toch mocht de werkgever er op vertrouwen dat de werknemer in de nieuwe situatie berustte: hij maakte geen bezwaar. Daarbij moet worden opgemerkt dat de rechtspositie van de werknemer niet is veranderd: de werklokatie, de arbeidsvoorwaarden en de band met het moederbedrijf bleven hetzelfde.

Dat de holding in plaats van de houthandel het verzoek tot ontbinding heeft gedaan is hooguit ongelukkig, aldus de kantonrechter.

Alle vorderingen van de werknemer worden afgewezen omdat de arbeidsovereenkomst bestond tussen de houthandel en de werknemer en die is rechtsgeldig ontbonden per 1 februari 2010.

Bron:
LJN BQ4250
, Kantonrechter Haarlem
Overgang van een onderneming
Eerste aanleg, 12 mei 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer