Werken als uitzendkracht na pensionering

0

Wat zijn de mogelijkheden voor 65-plussers binnen de ABU-cao en NBBU-cao?

Maanders Magazijnen is een opdrachtgever van Flexi-bel. De HR-manager belt Flexi-bel, omdat een van zijn medewerkers, mevrouw Jansen, volgende maand na tien dienstjaren met pensioen gaat. Er loopt bij Maanders echter een belangrijk project dat tot het eind van het jaar gaat duren. Hiervoor zou hij graag de inzet van mevrouw Jansen gebruiken; zij heeft daar geen bezwaar tegen. Zou Flexi-bel mevrouw Jansen tijdelijk op de payroll kunnen nemen? Intercedent Maarten weet dat zowel binnen de ABU- als de NBBU-cao de mogelijkheden in het fasensysteem voor 65-plussers ruimer zijn.

Op basis van de ABU-cao: Flexi-bel is opvolgend werkgever van Maanders en moet normaal gesproken de arbeidshistorie van mevrouw Jansen in het fasensysteem inpassen. Voor 65-plussers gelden echter andere cao-regels. Sowieso is de duur van fase A voor een 65-plusser langer: 130 gewerkte weken (art. 13, lid 1e), in plaats van 78. Bij opvolgend werkgeverschap is daarnaast bepaald (in art. 17, lid 6) dat uitzendkrachten die langer dan 130 weken bij een vorige werkgever hebben gewerkt, altijd alsnog 52 weken mogen worden uitgezonden in fase A.

Flexi-bel kan uitgaande van de ABU-cao mevrouw Jansen dus op de payroll nemen in fase A. Zij kan 52 weken werken in een contract met uitzendbeding. Daarna kan ze nog twee jaar in fase B werken, in maximaal acht tijdelijke contracten.

In de NBBU-cao is per 30 maart 2009 een fasensysteem 65-plus van kracht geworden. Daarin geldt dat fase 3 voor 65-plussers 234 weken duurt (4 ½ jaar) met maximaal 18 contracten (art. 33). Daarmee is de totale duur zeven jaar voor het geven van fl exibele contracten in het fasensysteem voor 65-plussers. Bij opvolgend werkgeverschap geldt het volgende: als het dienstverband bij de vorige werkgever is beëindigd wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd, dan kan de uitzendonderneming met de uitzendkracht overeenkomen dat hij start met werken in het fasensysteem 65-plus (art. 32, lid 4). Hiervoor moet de uitzendkracht een afstandsverklaring tekenen (art. 32, lid 6). Was iemand bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd langer dan 2 ½ jaar in dienst bij de vorige werkgever, dan heeft hij wel direct recht op contracten voor bepaalde tijd (artikel 33, lid 3b en 4). De periode waarin de uitzendkracht recht heeft op contracten voor bepaalde tijd is dan zeven jaar, het maximaal aantal contracten is 28.

Flexi-bel kan uitgaande van de NBBU-cao mevrouw Jansen op de payroll nemen. Zij krijgt direct een contract voor bepaalde tijd, daarna kunnen nog 27 tijdelijke contracten aangeboden worden in een periode van totaal zeven jaar.”

Willy de Kreij, Trainer / Consultant ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer