Wetsvoorstel: eerder vast contract voor flexwerkers

0

De SP en de PvdA hebben gisteren het initiatiefwetsvoorstel ‘Zekerheid voor flex’ gepresenteerd. In dit voorstel krijgen werknemers met tijdelijke contracten onder meer eerder een vast contract. Werkgevers zien niets in het plan.

 

Daarnaast moet dit wetsvoorstel ‘Zekerheid voor flex’ de scholing en productiviteitsgroei van werknemers stimuleren en uiteindelijk ook de consumptie-uitgaven.

De wet van Paul Ulenbelt (SP) en Mariëtte Hamer (PvdA) moet de kloof tussen tijdelijke werknemers en vaste werknemers verkleinen. Het idee is dat tijdelijke werknemers voortaan na twee jaar of twee contracten een vast contract krijgen. Ook krijgen ze net als vaste werknemers een vergoeding als hun contract niet wordt verlengd. Met de vergoeding kan men de periode naar nieuw werk overbruggen of inzetten voor scholing.

Ook gaan werkgevers in het initiatiefwetsvoorstel minder WW-premie betalen voor vaste contracten. Maken ze veel gebruik van flexwerkers, die vaker een beroep doen op het vangnet van de werkloosheidswet, dan betalen ze een hogere premie. De premieheffing wordt aangepast onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’. Zo stimuleert de wet werkgevers om werknemers sneller een vast contract aan te bieden, aldus de website van de SP.  Als de wet wordt aangenomen, krijgen tijdelijke werknemers ook recht krijgen op een opzegtermijn. Hierdoor weten de werknemers of hun contract verlengd wordt of niet en kunnen zij op tijd op zoek naar nieuw werk, is het idee van de SP en de PvdA.

Ook uitzendkrachten en werknemers met een payrollcontract wordt meer zekerheid geboden in het wetsvoorstel: voor uitzendkrachten gaat ook een opzegtermijn gelden en mag er niet langer onbeperkt gebruik worden gemaakt van het uitzendbeding. “Het uitzendbeding betekent namelijk dat een uitzendbureau de werknemer mag ontslaan als de inlener geen werk meer heeft,” schrijft de SP op haar site. Wat betreft de payrollconstructies, moet het in de toekomst niet langer mogelijk zijn om de verantwoordelijkheden van de werkgever te verdelen, aldus de partijen. “De personeelsadministratie kan gewoon worden uitbesteed, maar het bedrijf waar de werknemer gesolliciteerd heeft en waar hij elke dag werkt, wordt weer de verantwoordelijke werkgever die de ontslagregels moet naleven”, aldus de SP.

Werkgevers hebben al aangegeven niets te voelen voor de plannen van de PvdA en de SP. VNO-NCW vindt het wetsvoorstel ”onnodig en ongewenst” Zij vinden dat niet de werkgevers, maar het het UWV flexwerkers de helpende hand zou moeten toesteken door hen tijdig te helpen met het zoeken naar een nieuwe baan, schrijft de Metro. VNO-NCW zegt bovendien dat de problemen van de flexwerkers voortkomen uit het feit dat ze slecht gekwalificeerd zijn, en niet het gevolg zijn van de tijdelijke contracten. VNO-NCW is het met de SP en PvdA eens dat scholing voor flexwerkers van groot belang is.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer