Onderwerp: Wet Werk en Zekerheid

In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord, bedoeld om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het resultaat is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ingevoerd per 1 januari 2015. In de WWZ zijn verschillende regels rondom flexibele arbeid, ontslagrecht en de WW gewijzigd. Zo geldt er een beperking van het uitzendbeding, een beperking van de uitsluiting loondoorbetaling en een kortere ketenbepaling.
Ook is het ontslagrecht gewijzigd. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nieuw is dat zowel vaste medewerkers als flexkrachten (dus ook uitzendkrachten) onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een transitievergoeding.

Artikelen over het onderwerp wet werk en zekerheid

Arbeidsmarkt
Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer ging vanmiddag akkoord met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). VVD, PvdA, D66, SGP, ChristenUnie, CDA en GroenLinks stemden voor de nieuwe wet.

Wet Werk en Zekerheid
Wet Werk en Zekerheid deels uitgesteld

De invoering van het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt uitgesteld naar 1 januari 2015. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (PvdA) gisteren na aandringen van de Eerste Kamer. Op 10 juni stemt de senaat over de wet.

Brancheinformatie
Asscher: ‘goede flex erin, foute eruit’

Op de moderne arbeidsmarkt zal altijd behoefte zijn aan flexwerkers, maar we mogen geen tweedeling accepteren, zo stelt minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Flexwerk is volgens hem geen probleem, zolang er maar sprake is van ‘goede flex’ .

Wet Werk en Zekerheid
Asscher: Wet Werk en Zekerheid niet uitgesteld

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt, als het aan minister Asscher (SZW, PvdA) ligt, in de huidige vorm op 1 juli 2014 ingevoerd. Dat valt te lezen in zijn reactie op de vragen van de Eerste Kamer. De WWZ wordt met enkele kleine wijzigingen opnieuw voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Werkgeverschap
Afwijken loondoorbetalingsplicht beperkt

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote gevolgen voor de arbeidsrechten van flexkrachten. Een van de veranderingen is het beperken van de uitsluiting loondoorbetaling. Waar voorheen een werkgever via de cao onder de loonbetalingsplicht uit kon komen, kan dat na 1 januari 2015 niet meer zo gemakkelijk. Hoe zit dat?

Arbeidsmarkt
Veel meer jongeren met een flexcontract

Het aantal jongeren van 15 tot 27 jaar met een flexibel arbeidscontract is in 10 jaar tijd flink gestegen, van 24 procent in 2002 naar 39 procent in 2012 op een totaal aantal van 627.000 jongeren. Het gaat om jongeren die uitsluitend werken en daarnaast geen opleiding volgen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

1 4 5 6 7