Onderwerp: Wet Werk en Zekerheid

In april 2013 sloten het kabinet en sociale partners het sociaal akkoord, bedoeld om de arbeidsmarkt aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Het resultaat is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), ingevoerd per 1 januari 2015. In de WWZ zijn verschillende regels rondom flexibele arbeid, ontslagrecht en de WW gewijzigd. Zo geldt er een beperking van het uitzendbeding, een beperking van de uitsluiting loondoorbetaling en een kortere ketenbepaling.
Ook is het ontslagrecht gewijzigd. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter. Nieuw is dat zowel vaste medewerkers als flexkrachten (dus ook uitzendkrachten) onder bepaalde voorwaarden recht hebben op een transitievergoeding.

Artikelen over het onderwerp wet werk en zekerheid

Werkgeverschap
De transitievergoedingen en tijdelijk personeel

Op dit moment hoeven werkgevers geen ontslagvergoeding te betalen als het contract van tijdelijk personeel afloopt. Per 1 juli 2015 verandert dit. Vanaf dan zijn werkgevers een transitievergoeding verschuldigd aan de werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De werknemer moet dan wel langer dan 2 jaar in dienst zijn geweest. Hoe werkt dit in de praktijk?

Arbeidsmarkt
Bedrijf bepaalt zelf keuze voor flex

Hoewel de omgeving waarin bedrijven functioneren – zoals de schommelingen op de markt – een duidelijke invloed heeft, maken bedrijven hun eigen afweging ten aanzien van het gebruik van flexibele arbeid. Flexbeperkende maatregelen – zoals de Wet Werk en Zekerheid – zijn daarom niet effectief.

Wet Werk en Zekerheid
ADP: WWZ leidt tot hoger personeelsverloop flexschil

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) flexibele arbeidskrachten meer zekerheid moet bieden over hun baan, verwacht slechts een op de twaalf HR-professionals (8%) meer mensen in vaste dienst te nemen. Hiermee lijkt de Wet zijn doel voorbij te schieten. Ruim een op de drie HR-professionals (36%) verwacht bovendien meer verloop in flexibele arbeidskrachten door wijzigingen in de WWZ.

Wet Werk en Zekerheid
Onduidelijkheid over concurrentiebeding in WWZ

Met de Wet werk en zekerheid (WWZ) verandert per 1 januari 2015 ook het concurrentiebeding van flexwerkers. In contracten voor bepaalde tijd mag dan geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Alleen in bepaalde gevallen mag hiervan worden afgeweken. Een en ander is vastgelegd in artikel 7:653 BW. Maar hoe gaat dat artikel in de praktijk werken? Daarover is eigenlijk nog niks bekend.

1 3 4 5 6 7