5 aanbevelingen voor uitwerking NOW

0

Ook uitzendbureaus en payrollbedrijven kunnen gebruik maken van de steunmaatregelen van de overheid voor werkbehoud in deze coronacrisis. Maar wat is de uitwerking daarvan voor uitzendbureaus en payrollbedrijven? Daarover bestaat nog onduidelijkheid. VRF Advocaten komt met vijf aanbevelingen voor de minister.

Dinsdagavond kwam het kabinet met een steunpakket voor bedrijven die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Voor uitzendbureaus en payrollbedrijven is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die de regeling werktijdverkorting vervangt, ook relevant. De regeling is bedoeld voor alle werkenden, dus ook voor flexkrachten, inclusief mensen die werken op nulurencontract/oproepcontract – ook voor hen kunnen werkgevers een beroep doen op de nieuwe regeling.

Maar wat is de uitwerking van die maatregelen voor uitzendbureaus en payrollbedrijven? Daarover bestaat nog onduidelijkheid.

5 aanbevelingen voor uitvoering NOW:

VRF Advocaten heeft daarom namens hun cliënten op 18 maart een brief gestuurd aan minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met aanbevelingen voor een goede uitwerking van de NOW. De arbeidsrechtadvocaten willen graag dat de minister de volgende vijf punten die belangrijk zijn voor uitzendbureaus en payrollbedrijven meeneemt in zijn uitwerking van de plannen:

  1. Werkgevers zouden ook een beroep moeten kunnen doen op de NOW voor werknemers die zich sinds 1 maart hebben ziek gemeld en voor wie een loondoorbetalingsplicht geldt.
    Dit omdat uitzendbureaus te maken hebben met heel veel ziekmeldingen, die niet gecontroleerd kunnen worden op dit moment en waarvan niet duidelijk is of dit wel of niet corona-gerelateerd is.
  2. Flexondernemingen zouden ook aanspraak moeten kunnen maken op de NOW als de opdracht van een specifieke opdrachtgever wegvalt of ten minste 20% van de inzet bij die opdrachtgever wordt verminderd. Dit dus naast de mogelijkheid voor flexbedrijven om aanspraak te maken op de NOW als zij ten minste 20% omzetverlies lijden op ondernemingsniveau.
  3. VRF beveelt aan dat aanspraak kan worden gemaakt op de NOW op concernniveau. Dit omdat in veel flexconcern de werknemers in de ene rechtspersoon is ondergebracht en de opdrachten in een andere vennootschap. Bij de beoordeling of een concern voldoet aan de voorwaarden moet niet alleen iedere afzonderlijke rechtspersoon/werkgever.
  4. De voorwaarde dient niet een omzetverlies van 20% te zijn, maar (ook) 20% verlies van de (eigen) arbeidscapaciteit. Oftewel, ondernemingen moeten aanspraak kunnen maken op de NOW voor eigen werknemers, ongeacht of zij ingeleend personeel aan het werk laten binnen de onderneming. Zij moeten dus niet eerst ingeleend personeel de wacht aan hoeven zeggen.
  5. Verder vraagt VRF Advocaten vraagt de minister duidelijk aan te geven wat onder loonsom in de zin van de NOW moet worden verstaan? Zij vinden dat bij doorbetaling van het 100%-loon van de werknemer (voorwaarde NOW), moet worden uitgegaan van de wet en toepasselijke cao-bepalingen op moment dat het werk wegvalt of arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.

VRF Advocaten hoopt natuurlijk dat minister Koolmees deze aanbevelingen meeneemt in de uitwerking van de NOW.

NBBU

Ook de NBBU heeft laten weten blij te zijn met de steunmaatregelen van het kabinet. De NOW, die ook voor uitzend- en payrollkrachten geldt, betekent ook dat de bijdrage van het UWV aan werkgevers tijdelijk wordt verhoogd van 75% naar 90%. Het duurt nog even voordat de minister deze maatregel concreet heeft uitgewerkt. De NBBU zegt druk bezig te zijn om erachter te komen hoe dit voor uitzendbureaus en payrollbedrijven gaat uitpakken.

Lees ook: Corona: loondoorbetaling uitzend- en payrollkrachten?

Lees ook: Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (Rijksoverheid)

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer