60 bedrijven en organisaties tekenen verklaring voor gelijke kansen op arbeidsmarkt

0

Werkgevers, intermediairs, HR-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groep van ruim 60 bedrijven en organisaties op 27 mei de verklaring ‘Gelijke Kansen’ ondertekend. Daarmee scharen zij zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.

In haar brief aan de Tweede Kamer over de Ontwikkelagenda gelijke kansen benadrukt Van Gennip dat iedereen een gelijke kans op een baan en op een promotie verdient. “Tot mijn spijt heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Desondanks blijf ik werken aan acties die bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid op de arbeidsmarkt.”

Verklaring Gelijke kansen

Een eerste stap is nu het ondertekenen van de verklaring Gelijke kansen door 60 organisaties en bedrijven. Minister Van Gennip: “Echt gelijke kansen bieden door bijvoorbeeld objectief te werven en selecteren vraagt serieuze inzet van werkgevers. Daarom is het een krachtig signaal dat een groep koplopers vandaag deze verklaring tekent. Zij vormen een inspiratiebron voor andere bedrijven en organisaties. Samen stellen we een nieuwe norm.”

Ontwikkelagenda ‘Gelijke Kansen’

Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda Gelijke Kansen. Binnen deze Ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), HR-professionals en recruiters om ondersteuning op maat de bieden en ontwikkelen. De komende periode zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden.

Minister Van Gennip
Demissionair minister Karien van Gennip (SZW).

Van Gennip: “Uiteraard zet ik ook vanuit mijn eigen ministerie vol in op de ondersteuning van werkgevers die aan de slag willen gaan of zijn met objectieve werving en selectie. Vanuit mijn ministerie zorg ik voor financiering van de ondersteuning die vanuit SER-Diversiteit in bedrijf (DIB) en vanuit werkgeversorganisaties geboden wordt. Hiervoor is jaarlijks €1 miljoen euro beschikbaar.” Daarnaast wordt geld uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) beschikbaar gesteld voor de bekostiging van regionale inclusiedesks.”

Inzet en betrokkenheid van HR-professionals en recruiters

In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukt de minister ook de samenwerking met recruiters en HR-professionals. “Veel recruiters zijn zich bewust van de centrale rol die zij spelen in het werven en selecteren van personeel. Vanuit deze groep is veel positieve energie om verder te gaan met dit onderwerp en op LinkedIn spreken recruiters zich via #recruitersvoorrechtvaardigheid uit dat (onbewuste) discriminatie niet thuishoort in het professioneel werven en selecteren van talent.

De recruitment- en HR-branche pleegt veel inzet om kansengelijkheid te bevorderen, maar bereikt tegelijkertijd een grote groep beroepsbeoefenaren nog niet. Via de ontwikkelagenda ga ik met deze partijen in gesprek om te bezien welke rol zij kunnen spelen bij het verder professionaliseren van hun eigen beroepsgroep en hoe wij hen hierbij kunnen ondersteunen. Ik benoem hier de waardevolle initiatieven zoals de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging van HR-professionals (NVP) of de Recruitercode die is ondertekend door bijna 1.000 recruiters en initiatieven van Recuiters United. Deze organisaties hebben reeds toegezegd mee te willen denken en doen aan de ontwikkelagenda voor gelijke kansen.”

Babs Bloemsaat van Recruiters voor Rechtvaardigheid

Ook flexbedrijven ondertekenen

Naast werkgevers als Hema, Praxis, ProRail, Schiphol, werkgeversvereniging AWVN, recruitmentbedrijf Independent Recruiters en de recruiterinitiatieven Recruiters United en Recruitercode, ondertekenden ook flexbedrijven Adecco en Maandag en de verklaring.

Over Auteur

De redactie van Flexmarkt zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over gerelateerde onderwerpen op gebied van flexwerkers, ondernemen, payroll en de uitzendbranche.

Reageer