‘NOW moet recht doen aan uitzendondernemers en uitzendkrachten’

0

“Om uitzendondernemingen tijdens de coronacrisis in staat te stellen zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden, moet de NOW-regeling goed worden toegesneden op de uitzendbranche.” Dat stelt ABU-directeur Jurriën Koops in een interview met Flexmarkt.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deed afgelopen week een oproep aan (uitzend)werkgevers om mensen met een flexcontract en uitzendkrachten in dienst te houden.
Koolmees benadrukte vorige week dat de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die nu in de maak is – en waarvan ook uitzendbureaus vanaf 6 april a.s. gebruik van kunnen maken – ook bedoeld is voor oproep- en flexcontracten en van toepassing is op alle uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding.
Het kabinet wil er daarmee natuurlijk zorgen dat zoveel mogelijk mensen, ook flexkrachten, aan het werk blijven.

Passen bij uitzendondernemer

Koops reageert daarop: “Het is goed dat de minister zo nadrukkelijk stelt dat de NOW-regeling openstaat voor alle uitzendkrachten. Dat juichen wij natuurlijk toe, want wij willen niet dat er uitzendkrachten tussen wal en schip vallen. De ambitie van Koolmees om zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden moet voor de branche dan ook terug te vinden zijn in de voorwaarden voor de NOW-regeling. Wat wij daar tot op heden van hebben gezien staat op gespannen voet met deze ambitie. Hoe meer (her)plaatsingen een uitzendbureau doet, hoe minder de uitzendondernemer van de regeling gebruik kan maken.” (De hoogte van de tegemoetkoming is namelijk afhankelijk van het percentage van de omzet die wegvalt, red.).
De uitzendbranche geeft graag gehoor aan de oproep van Koolmees om zoveel mogelijk uitzendkrachten aan het werk te houden, stelt Koops. “Dat past ook bij goed werkgeverschap, maar de uitzendondernemer moet eerst en vooral zorgen voor continuïteit van zijn bedrijf”, stelt de ABU-directeur.

“Voor veel ABU-leden geldt dat zij past echt kunnen gaan schakelen als die NOW-regeling er is.”

Omzetdaling uitzendsector 30%

Dat de uitzendsector van groot belang is voor het aan het werk houden van mensen, staat buiten kijf. Dat belang heeft iedereen, de werknemer, het uitzendbureau en ook de opdrachtgever, stelt Koops. “Op dit moment gaan duizenden uitzendkrachten er uit, en straks – na de coronacrisis – moeten we hen één voor één weer terughalen.”
Het is ook de uitzendsector die de grote klappen van de opdrachtgevers op dit moment opvangt en dus veel zwaarder wordt getroffen dan veel andere sectoren. “Wij zijn een extreme harmonica van de arbeidsmarkt”, zegt Koops. De gemiddelde omzetdaling in de uitzendsector schat de ABU op dit moment op 30%. De impact van de coronacrisis op de omzet van uitzendondernemers is fors, maar verschilt sterk per sector. Zo gaat het bijvoorbeeld nog goed in de food, transport, zorg-, overheids- en energiesector, maar in andere sectoren (horeca, cultuur, onderwijs en handel) is een zware terugval te zien. Sinds het begin van de maatregelen tegen de coronacrisis die in Brabant uitbrak, kent een op de vijf ABU-leden een omzetdaling van meer dan 50%.

Op dit moment gaan duizenden uitzendkrachten er uit, en straks – na de coronacrisis – moeten we hen één voor één weer terughalen.”

Verlichten liquiditeitsproblemen

Niet verwonderlijk dat veel uitzendbedrijven op dit moment met acute liquiditeitsproblemen kampen. Uitzendondernemers zitten met smart te wachten op het beloofde voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming volgens de NOW-regeling. Ook de toezegging dat werkgevers uitstel krijgen voor het betalen van belastingen is positief, maar niet afdoende volgens Koops. De ABU wil dat de gelden op de G-rekeningen zo snel mogelijk gedeblokkeerd worden om direct de liquiditeitsproblemen te verlichten voor uitzendondernemers. Koops: “Wij hebben daar twee weken geleden al een brief naar staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gestuurd.” Op basis van contacten met Den Haag heeft Koops ‘goede hoop’ dat dit ook gaat gebeuren. Daarnaast wil de ABU dat tegemoetkomingen in het kader van het loonkostenvoordeel (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervroegd worden uitgekeerd. Ook voor het betalen van de pensioenpremies wordt gelukkig door Stipp coulance betracht, stelt de ABU, die zelf het innen van de contributie verschuift naar later dit jaar.

Heel veel vragen

De ABU wordt momenteel overstelpt met vragen van leden. De meest gestelde vragen van uitzendondernemers gaan over verzuim, de toegang tot de WW en de voorwaarden en bepalingen in de NOW-regeling. De brancheorganisatie laat weten dat zij haar leden ook gaat helpen bij de aanvragen voor die regeling. Dat moet uitzendondernemers echt duidelijkheid gaan bieden, stelt Koops. “Voor veel leden geldt dat zij past echt kunnen gaan schakelen als die NOW-regeling er is.”

Lees ook:

 

Over Auteur

Reageer